[ПОВИК] ЕВС тренинг во Холандија

Запознаен/а си со Еразмус + програмата? Сакаш да соработуваш со 40тина млади од 19 земји од Европа? Подготвен/a за младински тренинг за градење партнерства преку подобрување на Европски Волонтерски Сервис …

[Повик за ангажирање на лице] – Изработка на план за алтернативно финансирање

Здружението на граѓани Младите можат – Скопје отвара повик за ангажирање на лице за изработка на план за алтернативно финансирање. На годишно ниво,  Младите можат традиционално спроведува неколку програми и …

[ПОВИК ЗА ОБУЧУВАЧ/КАРИЕРЕН СОВЕТНИК] – ПРОГРАМА ЗА КАРИЕРНО НАСОЧУВАЊЕ

ПРОЕКТ: КАРИЕРЕН ПАТ: НАПРАВИ ГО ПРВИОТ ЧЕКОР Здружение на граѓани Младите можат отвора повик за кариерен советник/обучувач за подготовка на предлог програма за кариерно насочување на 20 средношколци и имплементација …

[ПОВИК ЗА ЕКСПЕРТ] – ИЗРАБОТКА НА КОМУНИКАЦИСКА СТРАТЕГИЈА

Здружение на граѓани Младите можат отвора повик за комуникациски експерт или компанија која нуди комуникациски услуги, за изработка на комуникациска стратегија на Младите можат. Комуникациската стратегија на Младите можат има …

Повик за учесници за Back to Basics 2019

Спремни за летна авантура во Холандија заедно со уште 50тина млади луѓе од цела Европа? Младите можат е партнерска организација на Еразмус+ проектот “Back to basics”, организиран од страна на …