fbpx

Проекти

Учениците од СУГС Владо Тасевски тимски работат за создавање на катче на социјализација

Во рамки на проектот „Училиштен форум за заеднички решенија“ тим од 10 средношколци од СУГС „Владо Тасевски“ успешно поминаа низ обуки како да детектираат проблеми во нивната заедница, да ги анализираат проблемите, и да работат на активности за решавање на истите. За време на обуките тие успеаа да: креираат мапа на училиштето со работите кои им се допаѓаат, не им се допаѓаат, им се корисни, се небезбедни, и треба да се подобрат детектираа главен проблем во рамки на училиштето креираа…

0
Read More

[Нов проект] „Градење на здрави животни навики на момчињата во Ѓорче Петров“

„Градење на здрави животни навики на момчињата во Ѓорче Петров“ е проект кој ќе трае 8 месеци (01.12.2022 – 31.07.2023) и чија цел ќе биде позитивно трансформирање на однесувањето кај младите момчиња со цел градење толерантни општества и превенција на врсничкото и родово базираното насилство. Кон оваа иницијатива се вклучени локалната власт и локалните граѓански организации кои ќе ги мобилизираат младите на возраст од 14-19 години за утврдување на приоритети и вклучување во креирање локална политика за млади низ едукативни…

0
Read More

Engaging Marginalized Youth for Sustainability (EMYS)

Engaging Marginalized Youth for Sustainability (EMYS) е двогодишен проект чија главна цел е да се мотивираат и зголемат капацитетите на младите луѓе да станат креатори на промени и да имплементираат иницијативи не само во нивните заедници, туку и на европско ниво. Цели на проектот: Да се создадат мрежи и коалиции меѓу младинските организации, младите луѓе и активистите на младинските движења низ ЕУ Да се поддржат младите во креирањето на иницијативи и проекти предводени од млади Да се поттикнат маргинализираните и…

0
Read More

Social Day 2022

Social Day, добро познат концепт во нашата држава кој по втор пат ќе овозможи општество во кое младите се лидери на сегашноста и иднината. На 9 Ноември 2022г. Social Day ја продолжува својата мисија. Овој пат, во Скопје, Штип, Битола и Охрид ќе се оствари соработка помеѓу младите и бизнис заедницата. Од една страна младите ќе бидат дел од општествената промена , а од друга страна бизнис заедницата ќе биде „ин“ и ќе додели дневница за поголем младински фонд. Идејата…

0
Read More

More Than Activism!

Искуството што ни го носи секоја година, секој проект, не води до тоа постојано да се подобруваме и да бараме нови и подобри начини како да им пристапиме на младите. Тоа се случува и со проектот More than…activism! . Преку овој проект ќе создадеме тимови од млади луѓе кои волонтираат и спроведуваат иницијативи за теми кои се моментално релевантни и кои се однесуваат на одреден младински предизвик во нашето општество. Исто така, ќе ги инспирираме младите луѓе да бидат свесни…

0
Read More

SOCIAL DAY конечно е реалност

„Активно граѓанство, солидарност, волонтирање, кариерен развој, општествена одговорност, младински фонд, поддршка, соработка, одржливост. Уникатен концепт, добро познат на глобално ниво, моќна алатка за солидарност и општествена одговорност, кој на 10ти ноември 2021г. за прв пат ги обедини младите и возрасните во нашата земја. Ден кога 80 средношколци од Северна Македонија стекнаа искуство за работата која отсекогаш ја посакувале, а истовремено се ангажираа во заедницата за да им овозможат на своите врсници подобра положба во земјата. Ден кога 30 општествено одговорни…

0
Read More

Social Day 2021

„Активно граѓанство, солидарност, волонтирање, кариерен развој, општествена одговорност, младински фонд, поддршка, соработка, одржливост. Уникатен концепт, добро познат на глобално ниво, моќна алатка за солидарност и општествена одговорност, кој ги обединува сите млади со една цел. Ден кога ќе стекнете искуство за работата којашто отсекогаш сте ја посакувале, а истовремено ангажирајќи се во заедницата за овозможување на подобра положба на младите во земјата.“ Дали ова ти звучи познато? Тоа е реченицата со која минатата година го најавиваме првиот Social Day во…

0
Read More

Ментално здравје – сега е моментот!

Нашето четиригодишно искуство во спроведување и поддршка на иницијативи за промовирање на важноста на менталното здравје на младите и сите предизвици со кои се соочивме, ја истакнаа потребата да се влијае на темата преку сеопфатен систематски пристап. Иако темата почнува да се актуелизира кај младите, таа е се уште табу за поширокото општество. Причините за ваквите согледувања може да се најдат во различните средини кои ги опкружуваат младите. Проектот “Ментално здравје – сега е моментот” е осмислен да го промени…

0
Read More

Младински локални банки

„Идентификувај — Инспирирај — Делувај“ – пристап кон младинските проблеми по кој Младите можат е позната и на основа на кој до сега се имплементирани голем број успешни проекти. Од септември, 2020та година започна уште еден едногодишен проект во рамките на организацијата преку кој ќе ги идентификуваме младинските потреби и предизвици на локално ниво и ќе ги инспирираме младите, по што тие ќе делуваат за адресирање и решавање на истите. Проектот се спроведува на локално ниво, во општините Карпош, Аеродром…

0
Read More

Час за час – новата дигитална платформа која ти овозможува да се поврзеш со заедницата

Секоја заедница си има луѓе кои можат да си помогнат едни на други и да ни го направат животот подобар. Секако, и ти си дел од тие луѓе и можеш да помогнеш некому. Но, како да направиме систем во којшто ќе ги споделуваме нашето време, знаење и желба за да си помогнеме меѓусебно? Временска банка претставува концепт кој им помага на членовите на заедницата меѓусебно да ги споделуваат работите што уживаат да ги прават, притоа користејќи го времето, наместо пари,…

0
Read More

Младите можат е непрофитна и независна граѓанска организација која има за цел да ги поттикне младите да земат активно учество во развојот на демократско општество, преку активно граѓанство и социјален активизам.

Организацијата е основана од страна на младите луѓе, водена од идејата за моќта на младите како катализатори на промени во денешното општество.

Социјални мрежи
Последни проекти