Вашата и наша, Младите можат во првите 4 месеци од оваа година, продолжи преку своето дејствување да ја исполнува целта за која постои како младинска организација – да овозможува на младите да се развиваат и станат катализатори на позитивни општествени промени. Повеќе од 85 волонтери во овие 4 месеци направија чекор повеќе кон поактивно младинско учество во развојот на заедницата. Како дел од двата тековни проекти (Академија за младински активизам и Младински лидерски иницијативи) произлегоа 10 три-месечни иницијативи посветени на…