fbpx

Младите Можат

ПОВИК ЗА ЕСК ВО ПОЛСКА

Сакаш да истражуваш за лидерството? Активното граѓанство е твојата пасија? Сакаш да учиш нови јазици и за нови култури? Имаш можност во период од 10 месеци да се соочиш со нови предизвици и да стекнеш незаборавно искуство. Со почеток во месец Март 2022 во Полска ќе можеш да научиш за неформалното образование, како да водиш работилница, како да организираш настан и што се е потребно за успешна реализација на една активност. Основни информации: Каде? Во централна Полска, во градот Kielce.…

0
Read More

Повик за членови на тимот на промотери за Social Day 2022

Имаш желба да бидеш општествено одговорен/на? Сакаш да направиш промена во твоето секојдневие? Можеби сакаш таа промена да се отслика и во твојата околина? Имаш искуство со активизам но, голема желба ти е да научиш како да ги поттикнеш и другите да бидат општествено одговорни? Имаш ли слушнато за Social Day? Идејата позади Social Day е едноставна, тоа е ден кој што ни помага во текот на целата година да промовираме општествена одговорност во секој сегмент од нашето општетсво.  За…

0
Read More

[ЈАВЕН ПОВИК] Ангажирање на тренер/и за програма за развивање на критичко размислување кај младите

Вовед Здружение на граѓани Младите можат објавува оглас за ангажирање на тренер/и за програма за развивање на критичко размислување кај младите за потребите на проектот „All for You(th)“, финансиран од Европската комисија. Програмата е наменета за млади од 16 до 25 години кои се дел од програмата за волонтирање и активизам на Младите можат. Тренерот се очекува да почне со работа од 7 март 2022 г. а целиот ангажман завршува на крајот од месец април 2022 г. Опис на работен…

0
Read More

[ЈАВЕН ПОВИК] Aнгажирање на експерт/ка за ревидирање на прирачник за врсничка едукација за ментално здравје

1. Вовед Здружение на граѓани Младите можат објавува оглас за ангажирање на експерт/ка за ревидирање на прирачник за врсничка едукација за ментално здравје за потребите на проектот „All for You(th)“, финансиран од Европската комисија. Прирачникот е наменет за врсничките едукатори за ментално здравје кои се дел од Младите можат и се очекува истиот да се пилотира до крајот на 2022 година, а врсничките едукации да бидат редовно имплементирани до крај на 2025. Експертот се очекува да почне со работа од…

0
Read More

[ЈАВЕН ПОВИК] Ангажирање истражувач/истражувачка компанија за спроведување на инстражување за Младински Локални Банки

Вовед Здружение на граѓани Младите можат објавува оглас за ангажирање на надворешен соработник – истражувач/истражувачка компанија/организација за потребите на активноста Младински локални банки од  проектот „All for You(th)“, финансиран од Европската комисија. Целта на истражувањето „Истражување за потребите и предизвиците со кои младите луѓе на локално ниво се соочуваат”  е преку теренски анкети и фокус групи да се идентификуваат потребите и предизвиците кои младите луѓе ги имаат во две општини на територијата на Р. С. Македонија,, претходно таргетирани од страна…

0
Read More

ПРОактив- активни млади за промени во општеството

Во последно време забележавме тренд на опаѓање на мотивацијата кај младите. Младите во се помал број се ангажираат во активности надвор од училиштата, се чувствуваат „изгубено“ во однос на своите пасии и не се доволно запознаени со можностите кои ги имаат пред себе. Поради овие причини проектот има за цел да ги вклучи младите да се мотивирааат и да станат проактивни членови во академските кругови и вон школските активности. Притоа идејата е да се промовираат проактивноста и иницијативноста како позитивни…

0
Read More

[ЈАВЕН ПОВИК] Ангажирање истражувач/истражувачка компанија за спроведување на инстражување за ментално здравје

Вовед Здружение на граѓани Младите можат објавува оглас за ангажирање на надворешен соработник – истражувач/истражувачка компанија/организација за потребите на проектот „All for You(th)“, финансиран од Европската комисија. Во рамките на проектот ќе се спроведе сеопфатно истражување за услугите кои ги добиваат младите за негување на нивното ментално здравје во средните училишта на територија на Република Северна Македонија. Целта на истражувањето е преку анализа на моменталните законски рамки и политики, онлајн анкети, специјализирани прашалници со психотерапевти и фокус групи да се…

0
Read More

[ЈАВЕН ПОВИК] Ангажирање експертска група за креирање на програма за градење на капацитети на кариерни советници и наставници

Вовед Здружение на граѓани Младите можат објавува оглас за ангажирање експертска група за креирање на програма за градење на капацитети на кариерни советници и наставници за потребите на проектот “All for You(th)“, финансиран од Европската комисија. Програмата за градење на капацитети ќе биде наменета за наставници, училишни служби и кариерни советници и се очекува програмата да се пилотира до крај на 2022 година, а да биде целосно усвоена и имплементирана до крај на 2025. На овој повик во улога на…

0
Read More

[ЈАВЕН ПОВИК] Ангажирање експертска група за креирање на програма за кариерно насочување на средношколци

Вовед Здружение на граѓани Младите можат објавува оглас за ангажирање експертска група за креирање на програма за кариерно насочување на средношколци за потребите на проектот “All for You(th)“, финансиран од Европската комисија. Програмата за кариерно насочување ќе биде наменета за средношколци и се очекува програмата да се пилотира до крај на 2022 година, а да биде целосно усвоена и имплементирана до крај на 2025. На овој повик во улога на апликанти може да се јават индивидуи, групи или асоцијации. Експертската…

0
Read More

[ЈАВЕН ПОВИК] Aнгажирање на надворешен соработник – Сметководител

1. Вовед Здружение на граѓани Младите можат објавува оглас за ангажирање на надворешен соработник – Сметководител за потребите на проектот “All for You(th), финансиран од Европската комисија”. На овој повик може во улога на апликанти може да се јават индивидуи сметководители или сметководствени агенции. Ангажманот е со времетраење до крајот на 2022година. 2. Опис на работен ангажман Заради исполнувањето на ангажманот предмет на овој јавен повик експертот/ката треба да ги спроведе следните работни задачи: • Прием на сметководствени документи за…

0
Read More

Младите можат е непрофитна и независна граѓанска организација која има за цел да ги поттикне младите да земат активно учество во развојот на демократско општество, преку активно граѓанство и социјален активизам.

Организацијата е основана од страна на младите луѓе, водена од идејата за моќта на младите како катализатори на промени во денешното општество.

Социјални мрежи
Последни проекти