fbpx

Младите Можат

ПРОактив- активни млади за промени во општеството

Во последно време забележавме тренд на опаѓање на мотивацијата кај младите. Младите во се помал број се ангажираат во активности надвор од училиштата, се чувствуваат „изгубено“ во однос на своите пасии и не се доволно запознаени со можностите кои ги имаат пред себе. Поради овие причини проектот има за цел да ги вклучи младите да се мотивирааат и да станат проактивни членови во академските кругови и вон школските активности. Притоа идејата е да се промовираат проактивноста и иницијативноста како позитивни…

0
Read More

[ЈАВЕН ПОВИК] Ангажирање истражувач/истражувачка компанија за спроведување на инстражување за ментално здравје

Вовед Здружение на граѓани Младите можат објавува оглас за ангажирање на надворешен соработник – истражувач/истражувачка компанија/организација за потребите на проектот „All for You(th)“, финансиран од Европската комисија. Во рамките на проектот ќе се спроведе сеопфатно истражување за услугите кои ги добиваат младите за негување на нивното ментално здравје во средните училишта на територија на Република Северна Македонија. Целта на истражувањето е преку анализа на моменталните законски рамки и политики, онлајн анкети, специјализирани прашалници со психотерапевти и фокус групи да се…

0
Read More

[ЈАВЕН ПОВИК] Ангажирање експертска група за креирање на програма за градење на капацитети на кариерни советници и наставници

Вовед Здружение на граѓани Младите можат објавува оглас за ангажирање експертска група за креирање на програма за градење на капацитети на кариерни советници и наставници за потребите на проектот “All for You(th)“, финансиран од Европската комисија. Програмата за градење на капацитети ќе биде наменета за наставници, училишни служби и кариерни советници и се очекува програмата да се пилотира до крај на 2022 година, а да биде целосно усвоена и имплементирана до крај на 2025. На овој повик во улога на…

0
Read More

[ЈАВЕН ПОВИК] Ангажирање експертска група за креирање на програма за кариерно насочување на средношколци

Вовед Здружение на граѓани Младите можат објавува оглас за ангажирање експертска група за креирање на програма за кариерно насочување на средношколци за потребите на проектот “All for You(th)“, финансиран од Европската комисија. Програмата за кариерно насочување ќе биде наменета за средношколци и се очекува програмата да се пилотира до крај на 2022 година, а да биде целосно усвоена и имплементирана до крај на 2025. На овој повик во улога на апликанти може да се јават индивидуи, групи или асоцијации. Експертската…

0
Read More

[ЈАВЕН ПОВИК] Aнгажирање на надворешен соработник – Сметководител

1. Вовед Здружение на граѓани Младите можат објавува оглас за ангажирање на надворешен соработник – Сметководител за потребите на проектот “All for You(th), финансиран од Европската комисија”. На овој повик може во улога на апликанти може да се јават индивидуи сметководители или сметководствени агенции. Ангажманот е со времетраење до крајот на 2022година. 2. Опис на работен ангажман Заради исполнувањето на ангажманот предмет на овој јавен повик експертот/ката треба да ги спроведе следните работни задачи: • Прием на сметководствени документи за…

0
Read More

[Јавен повик] Ангажирање на тренер/и за програма за личен развој и претприемништво

Вовед Здружение на граѓани Младите можат објавува оглас за ангажирање на тренер/и за програма за личен развој и претприемништво за потребите на проектот “HOBBYZ – Hobby to business, финансиран од Европската комисија”. На овој повик во улога на апликанти може да се јават индивидуи, групи или асоцијации. Ангажманот е со времетраење од два месеци (Април-Мај 2022). Во рамките на активноста , Младите можат има потреба од ангажирање на: Еден тренер за одржување на осумчасовен модул на обуки на тема „Вовед…

0
Read More

Повик за Еразмус + тренинг “Projecting” во Омен, Холандија

Сакаш да знаеш како да управуваш со проекти? Сакаш да дознаеш повеќе за работата со млади? Сакаш да дознаеш повеќе методи за вклучување на младите во различни активности? Во Омен, Холандија се организира младински тренинг за организирање и менаџирање на проекти, од 10ти до 17ти Февруари. Тренингот е наменет за младински работници кои имаат основно или немаат никакво искуство во работа со млади и/или проекти. Од страна на домаќин организацијата е обезбедено сместување и храна, патни трошоци во висина до…

0
Read More

More Than Activism!

Искуството што ни го носи секоја година, секој проект, не води до тоа постојано да се подобруваме и да бараме нови и подобри начини како да им пристапиме на младите. Тоа се случува и со проектот More than…activism! . Преку овој проект ќе создадеме тимови од млади луѓе кои волонтираат и спроведуваат иницијативи за теми кои се моментално релевантни и кои се однесуваат на одреден младински предизвик во нашето општество. Исто така, ќе ги инспирираме младите луѓе да бидат свесни…

0
Read More

Повик за доставување на понуда за изработка на веб платформа

Вовед Здружение на граѓани Младите можат објавува оглас за ангажирање на програмер/софтверска компанија за изработка на веб платформа за потребите на проектот “HOBBYZ – Hobby to business, финансиран од Европската комисија”. На овој повик во улога на апликанти може да се јават индивидуи, групи или компании. Ангажманот е со времетраење од два месеци (Април-Мај 2022). Опис на работен ангажман Веб платформата ќе служи за младинско претприемништво и ќе биде виртуелен простор за директна комуникација помеѓу start-up и потенцијалните инвеститори/донатори. Веб…

0
Read More

[Јавен повик] Експерт за изработка на документи и темплејти за започнување на бизнис

Вовед Здружение на граѓани Младите можат објавува оглас за ангажирање на експерт за изработка на документи и темплејти за бизнис план и започнување на бизнис за потребите на проектот “HOBBYZ – Hobby to business, финансиран од Европската комисија”. На овој повик во улога на апликанти може да се јават индивидуи, групи или асоцијации. Експертската група која ќе аплицира или ќе биде составена, мора да биде од двајца експерти. Ангажманот е со времетраење од два месеци (Април-Мај 2022). Опис на работен…

0
Read More

Младите можат е непрофитна и независна граѓанска организација која има за цел да ги поттикне младите да земат активно учество во развојот на демократско општество, преку активно граѓанство и социјален активизам.

Организацијата е основана од страна на младите луѓе, водена од идејата за моќта на младите како катализатори на промени во денешното општество.

Социјални мрежи
Последни проекти