„Врсничко насилство – булинг“ – Ангела Петрушевска

Менталното здравје кај децата е многу кревко и подложно на секој вид сила, закана,злоупотреба, заплашување или агресивно доминирање.Булингот ги претставува сите овие однесувања,кои можат да се распоредат во три типа …

„Менталното здравје во нашето секојдневие“- Рената Пенчова

Живеејќи во денешното современо општество човекот полека станува роб. Роб на своите мисли, технологијата, власта, работодавецот, а сето тоа негативно се изразува на неговото здравје. Секојдневните чекори кои ги превземаме, …

„Анксиозност и депресија Како да излезеш од затворот на сопствениот ум?“ – Емилија Анчевска

Чувство на темнина и калустрофобија во сопстевената кожа. Потрага за излез од секојдневието и потреба за земање воздух, да токуму така, потреба за воздух, поленење на белите дробови со длабоко …