fbpx

Портфолио

За подобро ментално здравје на учениците- Започна со имплементирање пилот програмата за класните раководители и стручната служба во средните училишта

Младите можат, но за да можат повеќе потребна им е поддршка од возрасните. Особено од тие со кои што најчесто се среќаваат, нивните наставници. Како организација работиме со младите на нивното ментално здравје веќе подолг период преку програми каде што најчесто пренесувањето на информациите се случувало од врсник на врсник, но оваа година креираме пилот програма за класните раководители и стручната служба во средните училишта. Почнувајќи од 29.08 до 06.09 спроведовме обука од 8 модули која им овозможи на 20…

0
Read More

[Конференција] Да си посакаме подобро ментално здравје во новата учебна година

Менталното здравје е клучен дел од општата добросостојба на децата и адолесцентите. Средношколците, како специфична социо-демографска категорија која проаѓа трансформативна фаза од психолошки, социјален и економски карактер, се посебно ранливи на акутни и хронични нарушувања на нивното ментално здравје. Сепак, пристапот на средношколците кон услуги кои ќе им овозможат да го подобрат менталното здравје е ограничен. На ден 31.08.2022 во просториите на Europe House Skopje беше организирана конференција „Да си посакаме подобро ментално здравје во новата учебна година“. На почетокот…

0
Read More

[ЈАВЕН ПОВИК] Избор на обучувач за спроведување на програмата за градење на капацитети за кариерно советување на наставници од средни училишта во рамки на проектот “All for You(th), финансиран од Европската комисија”

Вовед Здружение на граѓани Младите можат објавува јавен оглас за ангажирање на тренер/и за обука на наставници од средни училишта за Програмата за градење на капацитети за кариерно советување на наставници во рамки на проектот “All for You(th)“, финансиран од Европската комисија. Обуката е наменета за наставници кои предаваат од прва до четврта година средно гимназиско и стручно образование и треба да се одржи согласно потребите на веќе подготвената програма за кариерно советување. Обуките се очекуваат да започнат во текот…

0
Read More

[ЈАВЕН ПОВИК] Избор на обучувач за спроведување на програмата за кариерно советување на средношколци во рамки на проектот “All for You(th), финансиран од Европската комисија”

Вовед Здружение на граѓани Младите можат објавува јавен оглас за ангажирање на тренер/и за обука на средношколци за Програмата за кариерно советување на средношколци во рамки на проектот “All for You(th)“, финансиран од Европската комисија. Обуката е наменета за средношколци од прва до четврта година средно гимназиско и стручно образование и треба да се одржи согласно потребите на веќе подготвената програма за кариерно советување. Обуките се очекуваат да започнат во текот на месец Септември. Опис на работен ангажман Заради исполнувањето…

0
Read More

Engaging Marginalized Youth for Sustainability (EMYS)

Engaging Marginalized Youth for Sustainability (EMYS) е двогодишен проект чија главна цел е да се мотивираат и зголемат капацитетите на младите луѓе да станат креатори на промени и да имплементираат иницијативи не само во нивните заедници, туку и на европско ниво. Цели на проектот: Да се создадат мрежи и коалиции меѓу младинските организации, младите луѓе и активистите на младинските движења низ ЕУ Да се поддржат младите во креирањето на иницијативи и проекти предводени од млади Да се поттикнат маргинализираните и…

0
Read More

[ЈАВЕН ПОВИК] Избор на обучувач за наставен кадар во средно училиште за потребите на проектот “All for You(th)”

Вовед Здружение на граѓани Младите можат објавува оглас за ангажирање на тренер/и за обука на наставници (класни раководители) и училишни психолози за водење на училишна програма за ментално здравје за потребите на проектот „All for You(th)“ , финансиран од Европската комисија. Обуката е наменета за наставници кои се класни раководители и училишни психолози и треба да се одржи согласно потребите на програмата за ментално здравје. Тренерот се очекува да почне со работа од 26 август 2022 г. а целиот ангажман…

0
Read More

[Повик за учесници] Еразмус+ тренинг во Полска “Design Gaming“

Главната цел на овој тренинг е да се подобрат компетенциите во областа на креативноста и иновативноста при употреба на методите и алатките за работа со млади. Преку учество на овој тренинг ќе ги зголемиш твоите вештини и ќе и помогнеш на твојата организација да понуди поширок спектар на едукативна понуда прилагодена на потребите и можностите на целната група. Отворен е повик за учесници на Еразмус+ тренинг  “Design Gaming“ од 11.08-19.08.2022 во Полска. Вештини кои ќе ги развиете за време на…

0
Read More

Орион – волонтерска приказна на Младите можат во Охрид

Осуммина млади членови на Младите можат, инспирирани и мотивирани од истите причини – отсуството на желба кај младите за да се развиваат себеси преку неформалното образование, но исто така можеби и недоволната поддршка на веќе постоечките активности од страна на институциите, во месец ноември минатата година учествуваа на дводневната обука за промоција на активизмот и волонтерството во Охрид. Како резултат на оваа обука, тие се здобија со некои првични знаења за тоа како треба тие како тинејџери да ги преточат…

0
Read More

Кои вештини се потребни за да бидеш успешен ментор? Започнаа обуките за новите ментори во Младите Можат

Менторство е процес на давање на поддршка и совети на индивидуи или групи со цел да ги осознаат начините на кој можат да го подобрат своето работење и начинот на фукнционирање.- ова е премисата по која новите ментори во Младите Можат ќе ги реализираат своите менторски процеси. На 23ти и 24ти Јуни, во канцеларијата на Младите Можат се одржаа обуките за новите ментори во Младите Можат. Менторството во Младите можат не е начин за да и се наметне и каже…

0
Read More

„Дали образовниот систем гради целосни личности?“- Што покажуваат анализите и какви програми се потребни за подобрување на состојбата

На ден 22.06.2022 во просториите на Рагуза 360 беше организирана конференција „Дали образовниот систем гради целосни личности?“ на која беа претставени спроведените анализи на тема ментално здравје и кариерно советување. Присутните беа запознаени со моменталната состојба во нашата држава. „Она што го заклучивме од нашата анализа за ментално здравје е дека во училиштата недостасуваат програми за превенција на ментални нарушувања кај младите. Покрај тоа училишниот психолог кој треба да има главна улога во подобрување на менталната добросостојба, сеуште служи како…

0
Read More

Младите можат е непрофитна и независна граѓанска организација која има за цел да ги поттикне младите да земат активно учество во развојот на демократско општество, преку активно граѓанство и социјален активизам.

Организацијата е основана од страна на младите луѓе, водена од идејата за моќта на младите како катализатори на промени во денешното општество.

Социјални мрежи
Последни проекти