Лидерски камп 4 | Проект: Младински лидерски иницијативи 4

👉Со четвртото издание на „Младински лидерски иницијативи“ 20 млади луѓе го разбудија лидерот во себе!🙋‍♀️🙋‍♂️ Во текот на 7️⃣седумте дена кои учесниците ги поминаа во одморалиштето 🌺„Мајски цвет“ во 📍 Струга работеа на темите за себе спознавање и тимска работа, кои се меѓу главните квалитети на еден 🏅добар лидер. Во ова помогнаа обучувачите Марија Стефанова и Деспина Стојановска кои неуморно го пренесуваа своето знаење кое го имаат стекнато во текот на нивната успешна 🧠психолошка кариера. Учесниците со целосно внимание ги пратеа обуките и желни за знаење го „впиваа“ секој 🗣збор од Марија Стефанова и Деспина Стојановска. Научија кои се нивните ⏩ драјвери, во каква его состојба се, како да комуницираат со другите. Во вториот дел, обучувачот Анита Николовска, ја обработуваше темата на ⛳️тимска работа. Во текот на тие обуки младите преку работа во групи се запознаа повеќе со улогите во тимот, како се комуницира во еден тим, која е разликата помеѓу поимите „тим“ и „група“ и поимите „лидер“ и „менаџер“. Сета таа работа се преточи во формирање на 3️⃣три тимови на три теми кои младите сметаат дека ги засегаат. Тие тимови ќе имаат задача во следните 3 месеци да ги остварат своите иницијативи со помош на нивните 😊ментори и да допринесат кон општеството како прави лидери! Проектот е поддржан од Civic Engagement Project-North Macedonia преку наградата за младинско учество која Младите можат ја доби.