fbpx

Неформално образование

Процес на стекнување на лични вештини, постојано надоградување и учење, себепронаоѓање, развивање на најдобрата верзија од себеси

Младите можат е непрофитна и независна граѓанска организација која има за цел да ги поттикне младите да земат активно учество во развојот на демократско општество, преку активно граѓанство и социјален активизам.

Организацијата е основана од страна на младите луѓе, водена од идејата за моќта на младите како катализатори на промени во денешното општество.

Социјални мрежи
Последни проекти