“Fairytale of Erasmus – world” е Еразмус + младинска размена која ќе се одржи од 2 до 10 октомври 2021 година во Соботин, Република Чешка, преку која им се дава можност на млади од различни профили да рефлектираат за различноста, меѓу-културниот и меѓу-религискиот дијалог преку бајки, да се запознаат со различни методи на неформално образование со цел да се подигне свеста за човековите права и да се поттикне развој на потребни меки вештини во нивниот личен и професионален живот.

Преку проектот, младите ќе ги гледаат бајките низ призмата на диверзитетот на културите и  различните држави, ќе дискутираат како се прекршени некои од човековите права и како може да се изменат тие приказни.

Профил на учесници:

  • Млади кои се заинтересирани за темата
  • Возраст: 16 – 30  години
  • Солидно познавање на англиски јазик

Домаќин организација Cesta razvoje, обезбедува 275 евра за трошоци за патување, сместување и храна во текот на размената.

Повеќе информации можете да најдете на инфо пакетот.

Аплицирање

Рокот за аплицирање е до 15.08.2021 години.

За дополнителни информации, може да не контактирате на [email protected].