fbpx

Тимот на Младите Можат

Извршна канцеларија на Младите Mожат

Анита Николовска
Извршен директор
anita.nikolovska@youthcan.org.mk
Софија Стојановска
Координатор за членство
sofija.stojanovska@youthcan.org.mk
Дијана Мицевска
Координатор за логистика и вмрежување
dijana.micevska@youthcan.org.mk
Никица Манџуковски
Асистент за волонтирање и младински активизам
nikica.mandjukovski@youthcan.org.mk

Управен одбор на Младите Mожат

Илија Станковски
ilija.stankovski@youthcan.org.mk
Ивана Атанасовска

Младите можат е непрофитна и независна граѓанска организација која има за цел да ги поттикне младите да земат активно учество во развојот на демократско општество, преку активно граѓанство и социјален активизам.

Организацијата е основана од страна на младите луѓе, водена од идејата за моќта на младите како катализатори на промени во денешното општество.

Социјални мрежи
Последни проекти