ТРЕНИНГ: “Организација на настани“

Поттикнати од искуството на организирање на бројни обуки, настани, работилници, тренинзи итн., а водени од  пристапот ‘од млади за млади’ преку искуствено учење, Младите Можат на 09.12.2009 го организираше тренингот “Организација на настани“.

Учесниците имаа можност да го видат одблиску процесот на организирање на еден успешен настан, исто така добија совети за:

  • Логистичка поддршка
  • Комуникација на настани
  • Промоција и брендирање
  • Тимска работа
  • Кризни ситуации

Бидејќи имаше огромен интерес ве советуваме да не следите и да очекувате уште тренинзи од овој тип!