Дознајте повеќе за нашиот тим

Управен одбор на Младите можат

Иван Јованов

Иван Јованов

Член на Управен одбор
Илија Станковски

Илија Станковски

Член на Управен одбор

Извршна канцеларија на Младите можат

Горјан Славковски

Горјан Славковски

Извршен директор
Кристина Мерџановска

Кристина Мерџановска

Координатор за ПР и комуникации
Мила Басаровска

Мила Басаровска

Координатор за членство и вмрежување
Дарко Николовски

Дарко Николовски

ПР и комуникации

Ова е нашиот тим. Спремен си да соработуваш со нас?

Не чекај, контактирај не!