Дознајте повеќе за нашиот тим

Управен одбор на Младите можат

Александра Симоска

Александра Симоска

Член на Управен одбор
Димитри Милошевски

Димитри Милошевски

Член на Управен одбор
Горјан Славковски

Горјан Славковски

Член на Управен одбор

Извршен одбор на Младите можат

Иван Јованов

Иван Јованов

Претседател
Илија Станковски

Илија Станковски

Потпретседател
Стефан Александар Јовановски

Стефан Александар Јовановски

Член на Извршен одбор

Марија Николоска

Член на Извршен одбор
Лина Ламбринидис

Лина Ламбринидис

Член на Извршен одбор
Анита Николовска

Анита Николовска

Член на Извршен одбор
Предраг Митрикески Клекачкоски

Предраг Митрикески Клекачкоски

Член на Извршен одбор

Ова е нашиот тим. Спремен си да соработуваш со нас?

Не чекај, контактирај не!