Стартува проектот Млади информирани, млади активирани!

dsds foom


Млади информирани, млади активирани! е партнерски проект на Студентската организација ИЗЛЕЗ, ЗГ Младите Можат – Скопје, Асоцијација за здравствена едукација и истражување ХЕРА и Центар за меѓукултурен дијалог  – ЦИД. Проектот е финансиски поддржан од Фондацијата Отворено Општество Македонија – ФООМ преку проектот за граѓанско општество на USAID.

Овој проект во текот на 11 месеци ќе се бави со проблемот на информираноста кај средношколците. Проектот ќе им за цел да го зголеми/подобри нивото информираноста кај средношколците преку нивно вклучување во граѓански иницијативи.

Истиот е поделен во  неколку фази.
Фаза 1: детектирање на степенот на информираноста кај средношколците преку  спроведување на истражување во рок од 3 месеци.

Фаза 2: Градење на капацитетите на 16 младински работници, преку спроведување на два тренинга за ментори и десиминатори.

Фаза 3: Информирање на 2880 средношколци од 12 средни училишта во град Скопје, општина Велес и Куманово за граѓанскиот сектор и начинот на вклучување во истиот преку 144 информативни  сесии. Сесиите ќе бидат спроведувани од обучените 8 дисеминатори.

Фаза 4: Градење на капацитетите на 80 средношколци за теми поврзани со младински  активизам преку спроведување на 12 работни викенди на кои се учат вештини за детектирање на проблеми и спроведување на иницијативи;

Фаза 5: Поттикнување на  80 средношколци да преземат општествени акции преку иницирање на 8 иницијативи директно водени од средношколците, во соработка со ментори.

Фаза 6: Организирање на јавен настан за доделување на награди за тимот со спроведена најдобра иницијатива.

Проектот е превидено да заврши на 01.04.2016 г.

Лице за контакт:

Стефан Александар Јовановски

071 216 820

[email protected]