Повик за сите самоиницијативни средношколци од Скопје, Куманово и Велес |Thirrje për të gjithë nxënësit vetëiniciativ

logo partneri

Ако си средношколец, ако нешто ти пречи, ако сакаш да видиш промена и сакаш да бидеш дел од промената, продолжи да читаш!

mima_final_rabСтудентската организација „Излез“ во партнерство со „Младите можат“, „ХЕРА“ и „ЦИД“ го спроведуваат проектот „Млади информирани, млади активирани!“ во чии рамки ќе се одржат 3 последователни обуки на темите:

  • Обука: Работа во заедницата и идентификување на локални проблеми, 21 – 22. 11
  • Обука: Тимска работа и лидерствo, 28 – 29.11
  • Обука: Имплементирање на локална иницијатива, проектно планирање, 05 – 06.12

По завршувањето на обуките, следува процес на имплементирање на иницијатива, во периодот 07. 12. 2015 – 07.03.2016

 

Доколку си средношколец од Скопје, Велес или Куманово, доколку си расположен да придонесеш за развојот на заедницата со продлабочување на своите знаења преку неформално образование, доколку сакаш да поминуваш време и споделуваш искуства со млади ентузијасти, пополни ја апликацијата на следниот линк, најдоцна до 15.11.2015 (недела).

По завршувањето на обуките, учесниците, поделени во две групи, во период од два месеца, ќе спроведат иницијативи насочени кон решавање на општествени проблеми, кои тие самите ќе ги детектираат за време на обуките.

На секоја група ќе ѝ биде доделен ментор кој ќе има задача да дава поддршка, помош и совет во текот на процесот на имплементирање на иницијативите.

Обуките и спроведувањето на иницијативите ќе бидат во Скопје, Велес и Куманово

„Млади информирани, млади активирани!“ е партнерски проект на Студентската организација ИЗЛЕЗ, ЗГ Младите Можат – Скопје, Асоцијација за здравствена едукација и истражување ХЕРА и Центар за меѓукултурен дијалог  – ЦИД. Проектот се спроведува во рамки на Проектот на УСАИД за граѓанско општество, кој го реализира Фондацијата Отворено oпштество – Македонија.

Доколку имате потреба од дополнителни информации, обратете се кај:

Стефан Александар Јовановски, [email protected], 071 216 820 и/или кај

Симона Младеновска, [email protected], 077 965 565,

Илија Станковски, [email protected],mk, 078 204 814

Nëse je nxënës në shkollë të mesme nga Shkupi, Velesi ose Kumanova, nëse je i disponuar të kontribuosh në zhvillimin e komunitetit duke u pasuruar me dituri përmes edukimit joformal, nëse do të kalosh kohë duke shkëmbyer përvoja me entuziastë të rinj, atëherë kjo thirrje është ideale për ty!

Organizata Studentore IZLEZ në partneritet me “Mlladite mozhat”, HERA dhe CID e implementojnë projektin: Të rinj të informuar, të rinj aktiv! Në kuadër të të cilit do të mbahen 3 trajnime me tema:

  • Puna në komunitet dhe identifikimi i problemeve lokale, 21-22.11
  • Puna ekipore dhe lidershipi, 28-29.11
  • Implementimi i iniciativës lokale, planifikim i projektit, 05-06.12

Pas përfundimit të trajnimeve, vijon proces i implementimit të iniciativës në periudhën 07.12.2015 – 07.03.2016

Pas përfundimit të trajnimeve, nxënësit, të ndarë në dy grupe, në periudhë prej dy muajsh, do të implementojnë iniciativa të drejtuara kah zgjidhja e problemeve shoqërore, të cilat ata vetë i kanë detektuar.

Secilit grup do të ketë mentorin e vetë i cili do të ketë për detyrë të jetë mbështetje, ndihmë dhe këshillë gjatë procesit të realizimit të iniciativave.

Pas realizimit të iniciativave të gjithsej 8 ekipeve nga Shkupi, Velesi dhe Kumanova do të realizohet garë për zgjedhje të iniciativës më së miri të menduar dhe implementuar. Ekipi fitues do të shpërblehet me dhurata të vlefshme!

Afati për aplikim: 15.11.2015 (e diel).

Formulari për aplikim dhe informata shtesë mund të gjesh në vegëzën në vijim

“Të rinj të informuar, të rinj aktiv!” është projekt në partneritet mes Organizatës Studentore IZLEZ, SHQ Mlladite mozhat, Asociacionit për Edukim dhe Hulumtim Shëndetësor dhe Qendrës për Dialog Ndërkulturor – CID.

Projekti implementohet në kuadër të Projektit të USAID për shoqëri civile, të cilin e realizon Fondacioni Shoqëri e Hapur – Maqedoni.

Kontakt:

Stefan Aleksandar Jovanovski, [email protected], 071 216 820 и/или кај

Simona Mladenovska, [email protected], 077 965 565,

Ilija Stankovski, [email protected],mk, 078 204 814

 

logo USAID logo FOOM