ПОВИК за работни позиции во Младите можат

Според член 3.2.3 од Статутот на организацијата, Младите можат распишува повик за работни
позиции:

  • Извршен директор
    Опис на позицијата и критериуми можете да преземете ТУКА
  • Координатор за PR и комуникации
    Опис на позицијата и критериуми можете да преземете ТУКА

Дополнително распишуваме и повик за два волонтери за:

  • PR и комуникации
  • Членство и вмрежување

Заинтересираните кандидати можат да аплицираат со испраќање на CV и Мотивациско
писмо на следната адреса – [email protected] најдоцна до 31 октомври (23:59).

Кандидатите кои ќе бидат избрани во потесен круг ќе бидат поканети на интервју.

Кандидатите кои ќе бидат избрани за позициите ќе треба да започнат со работа од 10 ноемвири 2016 година.

При селекцијата на кандидатите, предност ќе им биде дадена на кандидатите кои се членови на Младите можат, согласно нивната активност во рамки на организацијата.

Позициите Извршен директор и Координатор за PR и промоција предвидуваат финансиски
надоместок.