Петти Светски Младински Конгрес, Инстанбул

congress-istambul1400 млади луѓе од целиот свет се сретнаа во Инстанбул на Петтиот Светски Младински Конгрес во периодот од 31 јули до 13 август. Активисти, претприемачи, новинари, едукатори и артисти, од 114 различни националности се најдоа на едно место и беа инспирирани да преземат акција на прашања како што се сиромаштија, климатски промени, мир, демократија и човекови права.

Конгресот понуди разни работилници, округла маса активности, регионални средби, проекти и културни активности кои им пружија на учесниците повеќе од само нови вештини и знаења. Ги согледаа сите можности кои ги нуди Youth-led Development и отворија нови порти за креирање на подобра иднина за сите граѓани на планетата Земја.

Навистина е неверојатно да се видат стотици млади на едно место, сите работејќи колективно за општото добро, цело време водени од еден турски збор – IMECE! Imece се однесува на древната традиција за солидарност и заедничка акција во решавањето на проблемите на секојдневниот човек.

Младите можат, со својот претставник Ана Пискачева се горди што зедоа учество на ваков настан. Ветуваме дека ќе продолжиме со ширење на пораката што ја научивме и да се инспирираме самите и другите да продожат со адресирање на итните потреби на нашите заедници и светот.