Отворете ги очите, информирајте се за вашите права! (Мајчинско право) 

Отворете ги очите, информирајте се за вашите права! (Слободно изразување) 

Отворете ги очите, информирајте се за вашите права! (Претрес) 

Ослободи ја идејата!

Преземи акција!

Освести се! Wake up! 

Emplo Youth Ability 

EYA  English version

Волонтерство

Сопри го моментот и промени нешто 

Stop the moment and change something vol 2 

Stop the moment and change something 

Успешна 2011 

Радости за успесите од 2011 

Youth Can in 2010 

Happy Holidays wishes you Youth Can – Macedonia 

Happy New Year wishes you Youth Can – Macedonia 

Јас сум дел од една изгубена генерација! Youth Can