Model European Union Zagreb 2016

13438879_987717211311691_8926955518512783460_n

Сакате да искусите од “прва рака” како се креира Европскито право и како се носат законски регулативи?

Model European Union Zagreb 2016 е конференција која ќе се случува во Загреб од 2-ри до 7-ми Октомври 2016.

Доколку сакате да си го проширите знаењето и да стекнете вештини поврзано со Европскиот парламент и креирањето на политики, тоа можете да го сторите преку вклучување во една од работните групи!

Оваа година покрај симулација на Европскиот парламент, на конференцијата ќе се формираат и работни групи кои ќе креираат предлог политики.
Нацрт предлозите од секоја од работни групи ќе бидат презентирани и извадени како заклучоци на финалната церемонија на MEUZ 2016.

Темите на работните групи за кои може да аплицирате се:

Working group 1: “Active youth employment schemes in the EU”
Working group 2: “Balancing the youth employment schemes with the aging European
Union”
Working group 3: “Policy proposals for the management of migration on the EU
borders”
Working group 4: ” Reduction of national emission of gas – how to keep up with others
in reaching the economic growth?”
Working group 5. “EU after BREXIT – policy direction in an integration crisis?”
Working group 6, “How to achieve the Common Foreign and Security Policy”
Working group 7, “Valorization of non-formal education – managing the job experience
gap in the labour market”
Working group 8 ” Positioning of the European Union with the big global actors, e.g.
US, Turkey etc. ”
Working group 9: “Saving EU from collapse – reform or a deeper integration”
Working group 10: “How to keep EU’s environment protection standards in the era of
new trade agreements”

СИТЕ ЗАИНТЕРЕСИРАНИ:

Можете да аплицирате со испраќање на кратка биографија (CV) и Мотивациско писмо на [email protected] (со назнака MEUZ2016 апликација за работна група) кое треба да содржи:

-За која работна група аплицирате
-Која е вашата генерална мотивација за учество
-Кое е вашето предходно искуство со темата на работната група за која аплицирате.
-Возраст

Контакт лице: [email protected]
Рок на аплицирање: 15.08.2016