leskovac

МЛАДИНСКИ ТРЕНИНГ: Fighting Youth Unemployment, 12-18 март, Лесковац, Србија

leskovacОд 12 до 18 март 2012 година во Лесковац се одржа младинскиот тренинг во организацијата на НВО Народни парламент. Како членови на Младите можат на овој тренинг присуствуваа Нина Цекиќ и Михајло Тошевски. Покрај нив исто така учество земаа учесници од Романија, Србија и Бугарија.

Главните теми кои беа опфатени на тренингот беа:

Што значи волонтирањето и зошто младите луѓе треба да волонтираат?
Важноста на младинскиот активизам
Поттикнување на младите преку неформалното образование
Врската помеѓу младинската невработеност, социјалната исклученост и сиромаштијата
Идеи за борба против невработеноста

Волонтирањето беше една од “жешките теми”. Учесниците направија анкета, прашувајќи ги луѓето од Лесковац “Како луѓето волонтираат и зошто”?. Исто така учесниците научија и за тоа каква улога игра невладиниот сектор во личниот и професионалниот развој.

Беа спомнувани многу идеи за нови бизниси, социјални иницијативи и креативни проекти. Последниот ден беше планиран за креирање на проекти, учење на нови техники за менаџирање на протки и како да се исполнат целите на истите.

Сесиите беа базирани на тимска работа, споделување на знаењето и искуството како и размена на идеи помеѓу учесниците. На крајот сите споделија мислење за целосната организацијата на тренингот и идеи за идни проекти.