Младинска размена: Pink for girls, blue for boys

girl-or-boy

Ноември 7-15. 2016. Лесковац, Србија.
Цел на размената: Побивање на предрасудите за родовите, родовите улоги и како тие влијаат во нашите животи.

Повеќе информации за повикот можете да најдете на следниов линк.

Повикот е отворен за сите млади на возраст од 18-30 години.
Сите трошоци за пат, сместување и храна се покриени од организаторите.

Аплицирај со пополнување на АПЛИКАЦИСКАТА ФОРМА

Пополнетата апликација испрати ја на – [email protected]

Рокот за аплицирање е до 16 октомври 2016