Младинска размена: Pink for girls, blue for boys

Ноември 7-15. 2016. Лесковац, Србија.

Цел на размената: Побивање на предрасудите за родовите, родовите улоги и како тие влијаат во нашите животи. Повеќе информации имате на следниов линк.

Повикот е отворен за сите млади на возраст од 18-30 години.
Сите трошоци за пат, сместување и храна се покриени од организаторите.

Аплицирај со пополнување на АПЛИКАЦИСКАТА ФОРМА во прилог.
Пополнетата апликација испрати ја на – [email protected]

Рокот за аплицирање е до 16 октомври 2016