[ПОВИК] Make a change – Be a volunteer!


15174479_10210553127484962_94930572_n
Во моментот кога можноста да им помогнете на другите ви се претвора во задоволство, тогаш започнувате за сфаќате колку сте си помогнале на себеси. Преку чинење на позитивни промени во заедницата, често забораваме на личниот и професионален развој кој расте заедно со делата кои ги правиме.

Поаѓајќи од овој факт, Младите можат, со поддршка на Амбасадата на САД во Република Македонија, по четврти пат го реализира проектот „Make a change – Be a volunteer“, кој веќе традиционално ја промовира важноста на волонтирањето и младинската работа.

25 млади на возраст од 16 – 22 години ќе добијат можност да бидат дел од проектот, и да научат за концептот на волонтирањето, повеќе за тоа што е лидерство и да стекнат вештини за работа во тим.

Пријави се со пополнување на кратката апликација на следниов линк.

Рокот за аплицирање трае до 30.11.2016 (среда) до 23:59

Проектот ќе биде спроведен преку четири модули:

Модул 1: 3 – 4 декември, дводневна обука за бенефитите од волонтирањето и детектирање на проблеми;

Модул 2: 17 – 18 декември, дводневна обука за тимска работа и лидерство;

Модул 3: 24 – 25 декември, дводневна обука за проектен менаџмент и;

Модул 4: јануари – март, спроведување на три иницијативи и правење на промени во заедницата преку волонтирање.

*На крајот на проектот сите учесници ќе се стекнат со сертификат.

**За успешно завршување на проектот, задолжително е присуството на сите модули

И ти можеш да направиш промена. Волонтирај!

[ПОВИК ЗА МЕНТОРИ] Академија за младински активизам

Младите можат објавува повик за 8 ментори во рамките на проектот „Академија за младински активизам“, поддржан од Амбасадата на САД во Република Македонија. Read more

Повик за обучувачи и ментори

Младите можат објавува повик за  обучувачи и ментори во рамките на проектот  „Млади во локална акција“,  поддржан од АЛДА Скопје.

Постер

Цел на проектот:

Целта на проектот е зајакнување на цивилното општество преку промоција на неформално образование и младинско учество во локалните граѓански и политички процеси во општина Центар.

Профил на учесници:

12 млади од општината, на возраст од 16 – 24 години, со минимално познавање на темите кои ќе се опфатат или кои за прв пат учествуваат на ваков тип на обуки.

 1. Обучувач за првиот викенд модул „Промена во заедницата и детектирање на проблеми“ (19-20 ноември)

 Специфични цели:

 • Запознавање на учесниците со нивните можности за делување на локално ниво;
 • Претставување на младинскиот активизам;
 • Учесниците да детектираат проблеми во општината кои сакаат да ги решат.
 1. Обучувач за вториот викенд модул „Тимска работа и планирање на иницијатива“ (26-27 ноември)

 Специфични цели:

 • Запознавање на учесниците со концептот на тимска работа;
 • Развивање на вештини за имплементирање на иницијатива;
 • Паралелна практична работа за развивање на план за спроведување на иницијативите на учесниците.

Профил на обучувачот:

 • способност за организација, планирање, спроведување и проценување на обуки со примена на методот на неформано образование;
 • релевантно образование и искуство поврзано со темите;
 • искуство во спроведување на обуки

Работни задачи

Обучувачот е одговорен  за  подготовка, спроведување, проценување  и известување за обуката:

 • развивање на едукативна програма, план и сесии за дводневна обука со примена на методот на неформално образование;
 • спроведување на обуката;
 • подготовка на краток извештај кој ќе биде доставен до Извршниот директор на Младите можат не подолго од 10 дена по завршувањето на обуката.

Јазик на кој ќе се  изведуваат обуките:  македонски

Место на одржување на обуката:  Младински клуб, ул „Македонија“ 

Надоместок

На обучувачот за остварувањето на работните задачи ќе му бидат исплатени 50 евра (бруто износ) по  ден,  од страна на Младите можат, најдоцна до 5  работни дена по приемот на конечната верзија на извештајот.

Кандидатите треба да  достават:

 • Кратка биографија (CV) каде што посебно ќе бидат наведени спроведените обуки;
 • Работна програмаза обуката.
 1. Двајца ментори кои ќе ја менторираат работата на учесниците при реализацијата на нивните иницијативи (декември – јануари)

 Специфични цели:

 • Личен развој на учесниците при реализација на иницијативата;
 • Постигнување на целта на иницијативата;
 • Одржување на позитивна атмосфера во тимот.

Профил на менторот:

 • Искуство во организација, планирање и спроведување на иницијативи или проекти;
 • Добри комуникациски вештини и активно слушање;
 • Искуство и познавање на техники за менторирање и коучинг.

Работни задачи

Менторот е одговорен за  подготовка, спроведување и известување за менторирањето:

 • Менторирање на работата на учесниците при реализација на иницијативите;
 • Учество на состаноците на тимот кој ќе го менторира;
 • Посветеност на личниот развој на учесниците од тимот
 • Неделни известувања за текот на иницијативата до Извршната канцеларија.
 • Присуство на состаноци по покана на Извршната канцеларија
 • Подготовка на краток месечен и финален извештај кој ќе биде доставен до Извршниот директор на Младите можат не подолго од 10 дена по завршувањето на иницијативата.

Надоместок

На менторот/менторката за остварувањето на работните задачи ќе му/ѝ бидат исплатени 100 евра (бруто износ),  од страна на Младите можат, најдоцна до 5  работни дена по приемот на конечната верзија на извештајот.

Начин на пријавување

Кандидатите треба да  достават:

 • Кратка биографија (CV);
 • Мотивациско писмо;

Потребните документи за аплицирање испратете ги на следнава меил адреса: [email protected], најдоцна до 14.11.2016 (понеделник) до 23:59 часот

ПОВИК за работни позиции во Младите можат

Според член 3.2.3 од Статутот на организацијата, Младите можат распишува повик за работни
позиции:

 • Извршен директор
  Опис на позицијата и критериуми можете да преземете ТУКА
 • Координатор за PR и комуникации
  Опис на позицијата и критериуми можете да преземете ТУКА

Дополнително распишуваме и повик за два волонтери за:

 • PR и комуникации
 • Членство и вмрежување

Заинтересираните кандидати можат да аплицираат со испраќање на CV и Мотивациско
писмо на следната адреса – [email protected] најдоцна до 31 октомври (23:59).

Кандидатите кои ќе бидат избрани во потесен круг ќе бидат поканети на интервју.

Кандидатите кои ќе бидат избрани за позициите ќе треба да започнат со работа од 10 ноемвири 2016 година.

При селекцијата на кандидатите, предност ќе им биде дадена на кандидатите кои се членови на Младите можат, согласно нивната активност во рамки на организацијата.

Позициите Извршен директор и Координатор за PR и промоција предвидуваат финансиски
надоместок.

Младинска размена: Pink for girls, blue for boys

Ноември 7-15. 2016. Лесковац, Србија.

Цел на размената: Побивање на предрасудите за родовите, родовите улоги и како тие влијаат во нашите животи. Повеќе информации имате на следниов линк.

Повикот е отворен за сите млади на возраст од 18-30 години.
Сите трошоци за пат, сместување и храна се покриени од организаторите.

Аплицирај со пополнување на АПЛИКАЦИСКАТА ФОРМА во прилог.
Пополнетата апликација испрати ја на – [email protected]

Рокот за аплицирање е до 16 октомври 2016

Model European Union Zagreb 2016

13438879_987717211311691_8926955518512783460_n

Сакате да искусите од “прва рака” како се креира Европскито право и како се носат законски регулативи?

Model European Union Zagreb 2016 е конференција која ќе се случува во Загреб од 2-ри до 7-ми Октомври 2016.

Доколку сакате да си го проширите знаењето и да стекнете вештини поврзано со Европскиот парламент и креирањето на политики, тоа можете да го сторите преку вклучување во една од работните групи!

Оваа година покрај симулација на Европскиот парламент, на конференцијата ќе се формираат и работни групи кои ќе креираат предлог политики.
Нацрт предлозите од секоја од работни групи ќе бидат презентирани и извадени како заклучоци на финалната церемонија на MEUZ 2016.

Темите на работните групи за кои може да аплицирате се:

Working group 1: “Active youth employment schemes in the EU”
Working group 2: “Balancing the youth employment schemes with the aging European
Union”
Working group 3: “Policy proposals for the management of migration on the EU
borders”
Working group 4: ” Reduction of national emission of gas – how to keep up with others
in reaching the economic growth?”
Working group 5. “EU after BREXIT – policy direction in an integration crisis?”
Working group 6, “How to achieve the Common Foreign and Security Policy”
Working group 7, “Valorization of non-formal education – managing the job experience
gap in the labour market”
Working group 8 ” Positioning of the European Union with the big global actors, e.g.
US, Turkey etc. ”
Working group 9: “Saving EU from collapse – reform or a deeper integration”
Working group 10: “How to keep EU’s environment protection standards in the era of
new trade agreements”

СИТЕ ЗАИНТЕРЕСИРАНИ:

Можете да аплицирате со испраќање на кратка биографија (CV) и Мотивациско писмо на [email protected] (со назнака MEUZ2016 апликација за работна група) кое треба да содржи:

-За која работна група аплицирате
-Која е вашата генерална мотивација за учество
-Кое е вашето предходно искуство со темата на работната група за која аплицирате.
-Возраст

Контакт лице: [email protected]
Рок на аплицирање: 15.08.2016

30 минути до вселенска катастрофа!

Poster_astronaut

Вселенска катастрофа ненадејно се појавува и e причина поради којашто планетите го губат својот дом. Среќниот и мирен живот e нарушен, па затоа 10те планети немаат избор, мораат брзо да пронајдат нова галаксија.

Стани дел од екипата вселенски заштитници. Искористи ја својата храброст, креативност и упорност и врати го мирот во универзумот!

Пријави се и стани дел од екипа вселенски заштитници кои имаат задача да ги транспортираат планетите на безбедно.

Ти преку оваа игра ќе имаш можност да се запознаеш со еден од начините преку кои ќе можеш да научиш корисни вештини и да се стекнеш со нови искуства и познанства. Преку оваа игра ќе научиш за тимска работа, комунукациски вештини, лидерство и доверба.

ПРИЈАВИ СЕ И ТИ ЗА ЕДНОЧАСОВЕН ТИМСКИ ПРЕДИЗВИК НА СЛЕДНИОВ ЛИНК:

Пријавувањето изврши го најдоцна до 7 АВГУСТ (23:59)
Ги охрабруваме да се пријават сите млади од 16 до 22 години.

Локација: Парк на ФРАНКОФОНИЈАТА!
Ден: 9 АВГУСТ (вторник)
Време: 18:00 часот

Овој настан е организиран од Здружение на граѓани МЛАДИТЕ МОЖАТ преку проектот: Младински лидерски иницијативи со поддршка од Цивика Мобилитас.

За дополнителни информации, слободно пишете ни на [email protected] или на нашата Фејсбук фан страница.

Младински лидерски иницијативи

„Лидер е оној кој го знае, го оди и го покажува патот“

Проект кој пред само една година остави значајна трага во нашето општество. Проект кој има за цел да изгради млади лидери кои ќе остварат позитивни промени.

Поведени од одличното искуство и желбата за повторен успех, ентузијазмот и напредокот кој не освести дека токму овој проект постигнува импакт, „Младински лидерски иницијативи” повторно во фокусот на Младите можат.

Како прва фаза од проектот од 5ти до 11ти мај на Пониква се одржа Лидерскиот камп. Учесници во проектот се 20 млади луѓе на возраст од 17 до 22 години.

13237801_1208371802514926_6376027634223041861_nСо почетокот на првата сесија за запознавање веднаш станува јасно дека сите тие се различни. Секој со своја приказна, различен карактер, секој уникатен и посебен на свој начин, а сепак сите со иста цел. Да се осознаат себеси, да работат на својот личен развој, да се надоградат, да се стекнат со нови вештини, да го пронајдат лидерот во себе. Сето тоа за да бидат лидери кои ќе се обидат да го направат нашето општество подобро место за живеење, што всушност е и главната цел на овој камп.

 

7 дневна интензивна програма на тема лидерство. Секое утро започнува на ист начин. Спортски активности за расонување и енергија, јога за смирување и концентрација. Веднаш потоа започнува денот постојано исполнет со нови предизвици. Како дел од теориската програма беа опфатени многу теории за лидерство и тимска работа. Започнувајќи од лидерските вредности, искуственото учење, критичкото размислување, менаџментот, креирањето на визија и лидерските стилови, па се до комуникацијата во тим, довербата и градењето на релации, процесот на донесување одлуки. Исто така особено внимание се посвети и на индивидуалниот развој на секој од учесниците. Тие имаа можност да ги осознаат своите силни страни, но секако да ги согледаат и своите слаби карактеристики, да ги прифатат како дел од себе, да работат на нив и да ги подобрат. Сето тоа беше постигнато преку секојдневни рефлексии и лични евалуации.

Покрај теорискиот, програмата секако вклучи и практич13151919_1208370615848378_8453698597106036438_nен дел. Многу вежби, лични и тимски предизвици, во кои што учесниците имаа можност да го применат наученото, да согледаат како е да се судриш со реалноста, да налеташ на пречки, но сепак да имаш доволно знаење, да бидеш упорен тимски играч кој ќе ги совлада пречките и ќе се стреми кон остварување на целта. После секоја вежба следуваа дискусии и можност за рефлексија на сработеното, каде се согледуваа грешките и се вадеа научени лекции на кои се потсетувавме постојано.

Како завршен дел од целата програма беше процесот на детектирање проблеми во заедницата. Во овој дел учесниците одбраа три општествени предизвици кои ќе бидат дел од втората фаза на проектот, односно имплементацијата на иницијативи. Како предизвици кои најмногу ги засегаат беа избрани следните три:

 • Висок степен на сиромаштија и бездомници;
 • Дискриминација на маргинализирани групи;
 • Младите не се свесни за придобивките од неформалното образование и личниот развој;

Последните два дена од кампот, секоја од трите групи направи план за делување во насока на решавање на поставениот предизвик.

13227030_1208379399180833_677468417718463205_nВо периодот јуни-август секоја од трите групи ќе направи иницијатива со која ќе се обиде да придонесе кон подобрување на моменталната ситуација и да оствари позитивна општествена промена. Дополнително на секоја група и беше доделен ментор од тимот на Младите можат, кој ќе биде нивна поддршка во периодот кој следува, ќе ја набљудува нивната работа и ќе се стреми кон нивен личен и тимски развој.

Секако неизбежен дел беа и забавните активности кои ги зближија учесниците, направија одлична атммосфера, дружба и сплотеност.

За успешно реализирање на кампот беа задолжени искусн13227141_1208381665847273_3409655519168432440_nи обучувачи од тимот на СИМБИОТИКА кои успеаја своето знаење да го пренесат на учесниците. Покрај тоа што обучувачите работеа на пренесување на своето знаење и искуство и ги водеа сите вежби и предизвици, тие особено придонесоа во индивидуалниот развиток на учесниците. Секако кампот немаше да биде реализиран без работата на организацискиот тим од Младите можат, кој се погрижи се да биде беспрекорно совршено, да обезбеди логистичка поддршка за време на кампот и да внимава се да се одвива во најдобар ред.

Носител на „МЛАДИНСКИ ЛИДЕРСКИ ИНИЦИЈАТИВИ“ е Младите можат кој проектот го реализира со поддршка од Цивика Мобилитас(Проект на Швајцарската агенција за соработка и развој (СДЦ), претставен од Швајцарската амбасада во Република Македонија кој го спроведуваат НИРАС од Данска, Македонскиот центар за меѓународна соработка (МЦМС) и Шведскиот институт за јавна администрација (СИПУ)), Швајцарски национален младински совет и во соработка со SEED Швајцарија и Институт за индивидувален и организациски развој Симбиотка.

Психофизичко насилство во училиштата: реалност или табу?

12931246_1141307019215681_1618147891037926437_n

Појавата на психофизичко насилство е еден од најсериозните проблеми со кои се соочува денешното општество, појава која го загрозува психичкиот и физички развој, здравјето и добросостојбата на младите, како и нивните основни права и достоинство и истата остава долгорочни последици врз индивидуата, но и дека истата не е доволно и соодветно третирана, е генералниот заклучок донесен на јавната дискусија со наслов „Психофизичко насилство во училиштата: реалност или табу?“, која се одржа на 31.03.2016 во просториите на „Младински клуб“. Настанот беше организиран од страна на Здружението на граѓани „Младите можат“, во рамки на иницијативата „Крени глас за промена, спушти рака за насилство“.

Целта на настанот беше да развие дискусија за постоењето на сите видови на насилство во училиштата и да ги поттикне младите и воспитно-образовниот кадар да укажат на фаталните последици кои оставаат длабока трага врз жртвите и да преземат чекор за нивно искоренување.

Настанот беше од отворен карактер и се состоеше од два дела. Првиот дел претставуваше панел дискусија на која свое излагање имаа Марија Стефанова, психолог и психотерапевт во психолошкото советувалиште „Петар Пан“, Ромина Јованова, ученик во СУГС „Никола Карев“ и Гордана Блажевска- Спиридонова, професор и психолог во СУГС „Никола Карев“.

„Кога еден млад човек е изложен на насилство, има проблеми при градењето како личност, како во психолошката и емоционалната благосостојба, така и при создавањето на сликата за себеси “, напомена Марија Стефанова, како прв говорник на настанот. Марија Стефанова, во своето излагање зборуваше за последиците кои овој вид на насилство можат да настанат врз индивидуата, потенцирајќи на ниска самодоверба, депресивното расположение, самоубиствените мисли, анксиозноста, како и тешкотии при понатамошно влегување во врска. Како што изјави Марија Стефанова, оваа појава може да биде погубна за личноста, бидејќи токму тогаш ја формира сликата за себе која ја носиме цел живот .

По неа, свое излагање имаше Ромина Јованова, која ни ја претстави перспективата на ученик во средно училиште. Ромина нагласи дека најголем проблем кога станува збор за насилството во училиштата, е тоа што меѓу учениците постои мислење дека да се разговара за проблемите со психолог е нешто срамно. „Психологот постои токму за да им помогне на учениците со таквите проблеми. Меѓу учениците се шири мислењето дека на психолог се оди само кога професорите те праќаат бидејќи си бил немирен, ако направиш некоја глупост или ако имаш лоши оценки“, изјави Ромина Јованова, потенцирајќи дека постои потреба од зголемување на информираноста кај учениците за улогата на психолозите.

Како последен, но не и помалку важен говорник со свое обраќање настапи Гордана Блажевска- Спиридонова, која како психолог во средно училиште ја истакна одговорната улога на училишните служби. „Треба многу време да се прекине табуто и стигмата дека да се оди на психолог не значи дека си болен“, истакна Гордана Блажевска- Спиридонова, напоменувајќи дека сепак, состојбата во последниве години е подобрена. Дополнително, истакна дека неретко се случува насилникот да стане жртва на насилство и дека доколку некој покажува слабост, место да се разговара со него, општеството го гледа како слабак. „На некој начин ние сè уште одржуваме култура „око за око, заб за заб“, велејќи дека ако некој е жртва треба сам да се снаоѓа и дека така се станува посилен. Ни недостасува култура на емпатичност“, додаде Гордана Блажевска- Спиридонова. 

Присутните на настанот, исто така имаа можност да се вклучат во дискусијата со свои коментари и прашања до говорниците. На крајот од дискусијата можеше да се заклучи дека појавата на психофизичко насилство во средните училишта е реална состојба која се уште се третира како табу тема во нашата земја и не се преземаат доволно мерки за нејзино надминување.

Дополнително, во вториот дел од настанот, беа креирани работни групи составени од младите присутни, каде истите имаа можност да дискутираат на различни сегменти поврзани со психофизичкото насилство.

Работната група, која дискутираше за начини на превенција на психофизичко насилство, по спроведената дискусија, како главен заклучок наведе дека иако постојат одредени мерки за спречување на оваа појава во училиштата, механизмот и пристапот којшто се употребува не е соодветен. Од дискусијата и предложените мерки се дојде до заклучок дека се јавува потреба од креирање механизам во кој ќе бидат опфатени сите актери, ученици, професори, родители и училишни служби, за едукација на темата уште во најрана фаза од развитокот на децата за да постои свесност за важноста и последиците од оваа појава.

Психофизичкото насилство како појава, не е актуелна и привлечна тема и речиси воопшто не е застапено во медиумите, беше заклучокот на работната група која дискутираше за застапеноста на појавата на психофизичко насилство во медиумите. Дополнително, беше напоменето дека дури и кога се известува за оваа појава во медиумите, се користи висок степен на сензационализам и најчесто во објавите се става многу малку акцент на вистинските причини за оваа појава. Медиумите играат голема улога во креирањето на јавното мислење, па затоа е потребна поголема партиципативност во процесот на подигнување на свесноста кај пошироката јавност за постоењето и сериозноста на оваа непожелна појава, како прв чекор за надминување на истата.

Третата група, дискутираше за улогата и свесноста на родителите за постоењето на психофизичко насилство помеѓу средношколците. Работата група дојде до заклучок дека е потребна поголема информираност и едукација на родителите во врска со психофизичкото насилство. Од една страна родителите не покажуваат отвореност кон темата, не се обидуваат да истражаат што таа значи и како таа влијае врз развојот на нивните деца. Од друга страна, учениците не чувствуваат блискост за отворено да разговараат со родителите на оваа тема поради чувството на недоверба кои тие ја имааат кон нив. Се дискутираше и за тоа колку домашната атмосфера влијае врз однесувањето на децата во училишните клупи. Се дојде до заклучок дека неретно домашните проблеми на учениците знаат да бидат причина за нивното однесување во училиштето.

Од спроведените дискусии на работните групи, како финален продукт ќе бидат креирани препораки за пристапување кон појавата на психофизичко насилство, како и за превенирање на оваа појава, наменети и дисеминирани до сите засегнати страни, директно или индиректно поврзани и засегнати од оваа состојба.

Имено, иницијативата „Крени глас за промена, спушти рака за насилство“, имплементирана од Здружение на граѓани „Младите можат“ од Скопје, во соработка со Здружение на граѓани „Форум 16“ од Битола, има за цел едукација и информирање на младите за постоењто на психофизичкот онасилство помеѓу средношколците и искоренување на оваа појава.

Повик: „Ослободи ја идејата и преземи акција!“

cover

Преку глава ти е од општествените проблеми? Мислиш дека е залудно што и да направиш? Си се обидел ли воопшто? Ослободи ја идејата и преземи акција!

Младите можат ги повикува сите младите од Македонија да поттикнат општествена промена преку учество на натпреварот ОСЛОБОДИ ЈА ИДЕЈАТА.

Што треба да направиш?

 • Состави тим од 3 до 5 млади ентузијасти на возраст од 16 до 26 години;
 • Дискутирајте за предизвиците во заедницата кои ве засегаат вас;
 • Предложете решение;
 • Направете план преку кој ќе делувате при решавање на проблемот во однос на некоја од следниве области:
  • Образование и култура
  • Развој на граѓанско општество
  • Толеранција и недискриминација
  • Младински политики и граѓански права
  • Животна средина
  • Миграции
  • Вработување

Како да се пријавиш?

Преку пополнување на пријавата најдоцна до 20.03.2016, 23:59 часот.

Пријавата за учество можете да ја најдете на следниов линк.

По истекување на рокот за пријавување, 5те тима со најрелевантна, најиновативна и најизводлива идеја ќе продолжат во наредната фаза од проектот, при што ќе добијат поддршка за развој на идејата преку остварување менторски средби и консултации.

Во текот на месец април, на отворен настан, избраните 5 тима ќе имаат можност да ја презентираат својата идеја за иницијатива и да ја убедат публиката и жири-комисијата за потребата за решавање на проблемот и креативноста на понуденото решение. Притоа ќе се гласа за најдобрата идеја, водејќи сметка за:

 • Релевантност на идејата;
 • Иновативност на идејата;
 • Изводливост на идејата.

Победничкиот тим ќе добие поддршка од Младите можат за имплементирање на иницијативата и наградно патување за целиот тим.

Тимот на иницијатива изработи посебно видео. Видеото ќе ти даде насоки како да поднесете подобар предлог за решавање на општествениот предизвик.

За дополнилни информации обратете се кај Анита Николовска на:

[email protected]

078 313 931