[ПОВИК] Make a change – Be a volunteer!


15174479_10210553127484962_94930572_n
Во моментот кога можноста да им помогнете на другите ви се претвора во задоволство, тогаш започнувате за сфаќате колку сте си помогнале на себеси. Преку чинење на позитивни промени во заедницата, често забораваме на личниот и професионален развој кој расте заедно со делата кои ги правиме.

Поаѓајќи од овој факт, Младите можат, со поддршка на Амбасадата на САД во Република Македонија, по четврти пат го реализира проектот „Make a change – Be a volunteer“, кој веќе традиционално ја промовира важноста на волонтирањето и младинската работа.

25 млади на возраст од 16 – 22 години ќе добијат можност да бидат дел од проектот, и да научат за концептот на волонтирањето, повеќе за тоа што е лидерство и да стекнат вештини за работа во тим.

Пријави се со пополнување на кратката апликација на следниов линк.

Рокот за аплицирање трае до 30.11.2016 (среда) до 23:59

Проектот ќе биде спроведен преку четири модули:

Модул 1: 3 – 4 декември, дводневна обука за бенефитите од волонтирањето и детектирање на проблеми;

Модул 2: 17 – 18 декември, дводневна обука за тимска работа и лидерство;

Модул 3: 24 – 25 декември, дводневна обука за проектен менаџмент и;

Модул 4: јануари – март, спроведување на три иницијативи и правење на промени во заедницата преку волонтирање.

*На крајот на проектот сите учесници ќе се стекнат со сертификат.

**За успешно завршување на проектот, задолжително е присуството на сите модули

И ти можеш да направиш промена. Волонтирај!

[ПОВИК ЗА МЕНТОРИ] Академија за младински активизам

Младите можат објавува повик за 8 ментори во рамките на проектот „Академија за младински активизам“, поддржан од Амбасадата на САД во Република Македонија. Read more

Повик за обучувачи и ментори

Младите можат објавува повик за  обучувачи и ментори во рамките на проектот  „Млади во локална акција“,  поддржан од АЛДА Скопје.

Постер

Цел на проектот:

Целта на проектот е зајакнување на цивилното општество преку промоција на неформално образование и младинско учество во локалните граѓански и политички процеси во општина Центар.

Профил на учесници:

12 млади од општината, на возраст од 16 – 24 години, со минимално познавање на темите кои ќе се опфатат или кои за прв пат учествуваат на ваков тип на обуки.

 1. Обучувач за првиот викенд модул „Промена во заедницата и детектирање на проблеми“ (19-20 ноември)

 Специфични цели:

 • Запознавање на учесниците со нивните можности за делување на локално ниво;
 • Претставување на младинскиот активизам;
 • Учесниците да детектираат проблеми во општината кои сакаат да ги решат.
 1. Обучувач за вториот викенд модул „Тимска работа и планирање на иницијатива“ (26-27 ноември)

 Специфични цели:

 • Запознавање на учесниците со концептот на тимска работа;
 • Развивање на вештини за имплементирање на иницијатива;
 • Паралелна практична работа за развивање на план за спроведување на иницијативите на учесниците.

Профил на обучувачот:

 • способност за организација, планирање, спроведување и проценување на обуки со примена на методот на неформано образование;
 • релевантно образование и искуство поврзано со темите;
 • искуство во спроведување на обуки

Работни задачи

Обучувачот е одговорен  за  подготовка, спроведување, проценување  и известување за обуката:

 • развивање на едукативна програма, план и сесии за дводневна обука со примена на методот на неформално образование;
 • спроведување на обуката;
 • подготовка на краток извештај кој ќе биде доставен до Извршниот директор на Младите можат не подолго од 10 дена по завршувањето на обуката.

Јазик на кој ќе се  изведуваат обуките:  македонски

Место на одржување на обуката:  Младински клуб, ул „Македонија“ 

Надоместок

На обучувачот за остварувањето на работните задачи ќе му бидат исплатени 50 евра (бруто износ) по  ден,  од страна на Младите можат, најдоцна до 5  работни дена по приемот на конечната верзија на извештајот.

Кандидатите треба да  достават:

 • Кратка биографија (CV) каде што посебно ќе бидат наведени спроведените обуки;
 • Работна програмаза обуката.
 1. Двајца ментори кои ќе ја менторираат работата на учесниците при реализацијата на нивните иницијативи (декември – јануари)

 Специфични цели:

 • Личен развој на учесниците при реализација на иницијативата;
 • Постигнување на целта на иницијативата;
 • Одржување на позитивна атмосфера во тимот.

Профил на менторот:

 • Искуство во организација, планирање и спроведување на иницијативи или проекти;
 • Добри комуникациски вештини и активно слушање;
 • Искуство и познавање на техники за менторирање и коучинг.

Работни задачи

Менторот е одговорен за  подготовка, спроведување и известување за менторирањето:

 • Менторирање на работата на учесниците при реализација на иницијативите;
 • Учество на состаноците на тимот кој ќе го менторира;
 • Посветеност на личниот развој на учесниците од тимот
 • Неделни известувања за текот на иницијативата до Извршната канцеларија.
 • Присуство на состаноци по покана на Извршната канцеларија
 • Подготовка на краток месечен и финален извештај кој ќе биде доставен до Извршниот директор на Младите можат не подолго од 10 дена по завршувањето на иницијативата.

Надоместок

На менторот/менторката за остварувањето на работните задачи ќе му/ѝ бидат исплатени 100 евра (бруто износ),  од страна на Младите можат, најдоцна до 5  работни дена по приемот на конечната верзија на извештајот.

Начин на пријавување

Кандидатите треба да  достават:

 • Кратка биографија (CV);
 • Мотивациско писмо;

Потребните документи за аплицирање испратете ги на следнава меил адреса: [email protected], најдоцна до 14.11.2016 (понеделник) до 23:59 часот

[ПОВИК] Млади во локална акција

Доколку имаш од 16 до 24 години, живееш во Општина Центар, и сакаш да промениш нешто во твојата локална заедница, сега е вистинската шанса да дејствуваш.

ПостерАплицирај и биди дел од проектот „Млади во локална акција“, каде 12 млади жители на општина Центар ќе добијат шанса да го подобрат своето секојдневие преку директно инволвирање во решавањето на работите кои им пречат, а притоа ќе се стекнат со нови искуства, знаења и вештини.

Секој учесник во проектот ќе има можност да ги помине овие три модули:

 • Модул 1: 19-20 ноември, дводневна обука за влијание во заедницата и детектирање на локални проблеми;
 • Модул 2: 26-27 ноември, дводневна обука за тимска работа и планирање на иницијатива.
 • Модул 3: декември – јануари, имплементација на локална иницијатива на територијата на општина Центар

Пријави се со пополнување на кратката апликација на следниот линк.

Рокот за аплицирање завршува на 16.11.2016 (среда) во 23:59 часот.

*На крајот на проектот сите учесници ќе се стекнат со сертификат.

**За успешно завршување на проектот, задолжително е присуството на сите три модули

Верувај во себе, развивај се и биди дел од промената!

Проектот е реализиран од ЗГ Младите можат со поддршка од АЛДА Скопје, во рамките на проектот „Балканска регионална платформа за младинско учество и дијалог“

ПОВИК за работни позиции во Младите можат

Според член 3.2.3 од Статутот на организацијата, Младите можат распишува повик за работни
позиции:

 • Извршен директор
  Опис на позицијата и критериуми можете да преземете ТУКА
 • Координатор за PR и комуникации
  Опис на позицијата и критериуми можете да преземете ТУКА

Дополнително распишуваме и повик за два волонтери за:

 • PR и комуникации
 • Членство и вмрежување

Заинтересираните кандидати можат да аплицираат со испраќање на CV и Мотивациско
писмо на следната адреса – [email protected] најдоцна до 31 октомври (23:59).

Кандидатите кои ќе бидат избрани во потесен круг ќе бидат поканети на интервју.

Кандидатите кои ќе бидат избрани за позициите ќе треба да започнат со работа од 10 ноемвири 2016 година.

При селекцијата на кандидатите, предност ќе им биде дадена на кандидатите кои се членови на Младите можат, согласно нивната активност во рамки на организацијата.

Позициите Извршен директор и Координатор за PR и промоција предвидуваат финансиски
надоместок.

Младинска размена: Pink for girls, blue for boys

Ноември 7-15. 2016. Лесковац, Србија.

Цел на размената: Побивање на предрасудите за родовите, родовите улоги и како тие влијаат во нашите животи. Повеќе информации имате на следниов линк.

Повикот е отворен за сите млади на возраст од 18-30 години.
Сите трошоци за пат, сместување и храна се покриени од организаторите.

Аплицирај со пополнување на АПЛИКАЦИСКАТА ФОРМА во прилог.
Пополнетата апликација испрати ја на – [email protected]

Рокот за аплицирање е до 16 октомври 2016

Младински тренинг: Младинска работа преку онлајн алатки и кампањи

Erasmus-logo-e1411150120282

Младите можат како партнер на проектот „Break the myth – spread the word” објавува повик за 3 учесници на младински тренинг во рамки на Еразмус+ програмата.

Темата на тренингот е „Младинска работа преку онлајн алатки и кампањи“ чија цел е развивањена сет препораки за практикување на младинска работа преку интернетот.

Сите   заинтересирани   можат   да   аплицираат   со   пополнување   на   следната АПЛИКАЦИСКА ФОРМА и испраќање на CV на следната адреса – [email protected]

Рокот за аплицирање е до 25 август.

Учесниците треба да имаат претходно искуство во работа со млади и членство во младински организации. Трите избрани ученици потоа ќе треба да бидат тим лидери на една од следниветри младински размени:

 • Младинска размена во Лесковац – ноември 2016
 • Младинска размена во Цеље, Словенија – февруари 2017
 • Младинска размена во Скопје, април 2017

Сите трошоци за сместување, храна и пат ќе бидат покриени од организаторот.

Сите дополнителни информации во врска со проектот и тренингот можете да го најдете на следниот ИНФО ПАКЕТ.  

Model European Union Zagreb 2016

13438879_987717211311691_8926955518512783460_n

Сакате да искусите од “прва рака” како се креира Европскито право и како се носат законски регулативи?

Model European Union Zagreb 2016 е конференција која ќе се случува во Загреб од 2-ри до 7-ми Октомври 2016.

Доколку сакате да си го проширите знаењето и да стекнете вештини поврзано со Европскиот парламент и креирањето на политики, тоа можете да го сторите преку вклучување во една од работните групи!

Оваа година покрај симулација на Европскиот парламент, на конференцијата ќе се формираат и работни групи кои ќе креираат предлог политики.
Нацрт предлозите од секоја од работни групи ќе бидат презентирани и извадени како заклучоци на финалната церемонија на MEUZ 2016.

Темите на работните групи за кои може да аплицирате се:

Working group 1: “Active youth employment schemes in the EU”
Working group 2: “Balancing the youth employment schemes with the aging European
Union”
Working group 3: “Policy proposals for the management of migration on the EU
borders”
Working group 4: ” Reduction of national emission of gas – how to keep up with others
in reaching the economic growth?”
Working group 5. “EU after BREXIT – policy direction in an integration crisis?”
Working group 6, “How to achieve the Common Foreign and Security Policy”
Working group 7, “Valorization of non-formal education – managing the job experience
gap in the labour market”
Working group 8 ” Positioning of the European Union with the big global actors, e.g.
US, Turkey etc. ”
Working group 9: “Saving EU from collapse – reform or a deeper integration”
Working group 10: “How to keep EU’s environment protection standards in the era of
new trade agreements”

СИТЕ ЗАИНТЕРЕСИРАНИ:

Можете да аплицирате со испраќање на кратка биографија (CV) и Мотивациско писмо на [email protected] (со назнака MEUZ2016 апликација за работна група) кое треба да содржи:

-За која работна група аплицирате
-Која е вашата генерална мотивација за учество
-Кое е вашето предходно искуство со темата на работната група за која аплицирате.
-Возраст

Контакт лице: [email protected]
Рок на аплицирање: 15.08.2016

30 минути до вселенска катастрофа!

Poster_astronaut

Вселенска катастрофа ненадејно се појавува и e причина поради којашто планетите го губат својот дом. Среќниот и мирен живот e нарушен, па затоа 10те планети немаат избор, мораат брзо да пронајдат нова галаксија.

Стани дел од екипата вселенски заштитници. Искористи ја својата храброст, креативност и упорност и врати го мирот во универзумот!

Пријави се и стани дел од екипа вселенски заштитници кои имаат задача да ги транспортираат планетите на безбедно.

Ти преку оваа игра ќе имаш можност да се запознаеш со еден од начините преку кои ќе можеш да научиш корисни вештини и да се стекнеш со нови искуства и познанства. Преку оваа игра ќе научиш за тимска работа, комунукациски вештини, лидерство и доверба.

ПРИЈАВИ СЕ И ТИ ЗА ЕДНОЧАСОВЕН ТИМСКИ ПРЕДИЗВИК НА СЛЕДНИОВ ЛИНК:

Пријавувањето изврши го најдоцна до 7 АВГУСТ (23:59)
Ги охрабруваме да се пријават сите млади од 16 до 22 години.

Локација: Парк на ФРАНКОФОНИЈАТА!
Ден: 9 АВГУСТ (вторник)
Време: 18:00 часот

Овој настан е организиран од Здружение на граѓани МЛАДИТЕ МОЖАТ преку проектот: Младински лидерски иницијативи со поддршка од Цивика Мобилитас.

За дополнителни информации, слободно пишете ни на [email protected] или на нашата Фејсбук фан страница.

30 минути до експлозија!

Gradski_park_Skopje_08

„Токсична материја” мистериозно се појавува во градскиот парк (парк Франкофонија). Опасноста е се поголема, а времето се пократко!

Биди и ти дел од “специјалната единица” која ќе го спаси паркот од експлозија. Искористи ја својата храброст, креативност и упорност бидејќи твојата улога ќе има голем придонес за спасување на паркот.

Пријави се и стани дел од тимот на „специјалната единица” кој има задача да ја пренесе „токсичната материја” на безбедно.

Ти преку оваа игра ќе имаш можност да се запознаеш со еден од начините преку кои ќе можеш да научиш корисни вештини и да се стекнеш со нови искуства и познанства.  Преку оваа игра ќе научиш за тимска работа, комунукациски вештини, лидерство и доверба.

ПРИЈАВИ СЕ И ТИ ЗА ЕДНОЧАСОВЕН ТИМСКИ ПРЕДИЗВИК НА СЛЕДНИОВ ЛИНК!

Пријавувањето изврши го најдоцна до 23 ЈУНИ (23:59)

Локација: Парк Франкофонија (Градски Парк)

Ден: 25 ЈУНИ (сабота)

Време: 18:00 часот

Овој настан е организиран од Здружение на граѓани МЛАДИТЕ МОЖАТ преку проектот: Младински лидерски иницијативи со поддршка на Цивика Мобилитас.

За дополнителни информации, слободно пишете ни на [email protected] или на нашата Фејсбук фан страница.