Младински лидерски иницијативи

„Лидер е оној кој го знае, го оди и го покажува патот“

Проект кој пред само една година остави значајна трага во нашето општество. Проект кој има за цел да изгради млади лидери кои ќе остварат позитивни промени.

Поведени од одличното искуство и желбата за повторен успех, ентузијазмот и напредокот кој не освести дека токму овој проект постигнува импакт, „Младински лидерски иницијативи” повторно во фокусот на Младите можат.

Како прва фаза од проектот од 5ти до 11ти мај на Пониква се одржа Лидерскиот камп. Учесници во проектот се 20 млади луѓе на возраст од 17 до 22 години.

13237801_1208371802514926_6376027634223041861_nСо почетокот на првата сесија за запознавање веднаш станува јасно дека сите тие се различни. Секој со своја приказна, различен карактер, секој уникатен и посебен на свој начин, а сепак сите со иста цел. Да се осознаат себеси, да работат на својот личен развој, да се надоградат, да се стекнат со нови вештини, да го пронајдат лидерот во себе. Сето тоа за да бидат лидери кои ќе се обидат да го направат нашето општество подобро место за живеење, што всушност е и главната цел на овој камп.

 

7 дневна интензивна програма на тема лидерство. Секое утро започнува на ист начин. Спортски активности за расонување и енергија, јога за смирување и концентрација. Веднаш потоа започнува денот постојано исполнет со нови предизвици. Како дел од теориската програма беа опфатени многу теории за лидерство и тимска работа. Започнувајќи од лидерските вредности, искуственото учење, критичкото размислување, менаџментот, креирањето на визија и лидерските стилови, па се до комуникацијата во тим, довербата и градењето на релации, процесот на донесување одлуки. Исто така особено внимание се посвети и на индивидуалниот развој на секој од учесниците. Тие имаа можност да ги осознаат своите силни страни, но секако да ги согледаат и своите слаби карактеристики, да ги прифатат како дел од себе, да работат на нив и да ги подобрат. Сето тоа беше постигнато преку секојдневни рефлексии и лични евалуации.

Покрај теорискиот, програмата секако вклучи и практич13151919_1208370615848378_8453698597106036438_nен дел. Многу вежби, лични и тимски предизвици, во кои што учесниците имаа можност да го применат наученото, да согледаат како е да се судриш со реалноста, да налеташ на пречки, но сепак да имаш доволно знаење, да бидеш упорен тимски играч кој ќе ги совлада пречките и ќе се стреми кон остварување на целта. После секоја вежба следуваа дискусии и можност за рефлексија на сработеното, каде се согледуваа грешките и се вадеа научени лекции на кои се потсетувавме постојано.

Како завршен дел од целата програма беше процесот на детектирање проблеми во заедницата. Во овој дел учесниците одбраа три општествени предизвици кои ќе бидат дел од втората фаза на проектот, односно имплементацијата на иницијативи. Како предизвици кои најмногу ги засегаат беа избрани следните три:

  • Висок степен на сиромаштија и бездомници;
  • Дискриминација на маргинализирани групи;
  • Младите не се свесни за придобивките од неформалното образование и личниот развој;

Последните два дена од кампот, секоја од трите групи направи план за делување во насока на решавање на поставениот предизвик.

13227030_1208379399180833_677468417718463205_nВо периодот јуни-август секоја од трите групи ќе направи иницијатива со која ќе се обиде да придонесе кон подобрување на моменталната ситуација и да оствари позитивна општествена промена. Дополнително на секоја група и беше доделен ментор од тимот на Младите можат, кој ќе биде нивна поддршка во периодот кој следува, ќе ја набљудува нивната работа и ќе се стреми кон нивен личен и тимски развој.

Секако неизбежен дел беа и забавните активности кои ги зближија учесниците, направија одлична атммосфера, дружба и сплотеност.

За успешно реализирање на кампот беа задолжени искусн13227141_1208381665847273_3409655519168432440_nи обучувачи од тимот на СИМБИОТИКА кои успеаја своето знаење да го пренесат на учесниците. Покрај тоа што обучувачите работеа на пренесување на своето знаење и искуство и ги водеа сите вежби и предизвици, тие особено придонесоа во индивидуалниот развиток на учесниците. Секако кампот немаше да биде реализиран без работата на организацискиот тим од Младите можат, кој се погрижи се да биде беспрекорно совршено, да обезбеди логистичка поддршка за време на кампот и да внимава се да се одвива во најдобар ред.

Носител на „МЛАДИНСКИ ЛИДЕРСКИ ИНИЦИЈАТИВИ“ е Младите можат кој проектот го реализира со поддршка од Цивика Мобилитас(Проект на Швајцарската агенција за соработка и развој (СДЦ), претставен од Швајцарската амбасада во Република Македонија кој го спроведуваат НИРАС од Данска, Македонскиот центар за меѓународна соработка (МЦМС) и Шведскиот институт за јавна администрација (СИПУ)), Швајцарски национален младински совет и во соработка со SEED Швајцарија и Институт за индивидувален и организациски развој Симбиотка.

Градење и зајакнување на капацитетите на постоечката Училишна заедница на СУГС “Никола Карев”

Младинското учество не е цел сама по себе, туку начин за остварување на позитивни промени во животите на младите луѓе за подобро општество”

Во периодот септември-ноември 2015 година, „Младите можат” и „Фондација Конрад Аденауер”, во соработка со СУГС Никола Карев го спроведе првиот пилот-проект за зајакнување и градење на капацитетите на постоечката Училишна заедница на гимназијата „Никола Карев” во Скопје. Потребата за овој проект потекнува од слабото и неструктурирано ниво на средношколското организирање и учество во процесите на носење одлуки.

Целта на проектот е да се поттикнат учениците самите да развијат функционален и одржлив модел на Училишна заедница предводена од самите нив, која ќе послужи како модел за останатите средни училишта во државата.

Во овој проект учествуваа 25 ученици претставници на Училишната заедница.
Учениците како дел од овој проект поминаа низ три фази.

Првата фаза опфати три дводневни обуки.

  • МОДУЛ 1 – “Младинско учество и младински политики” 02 и 03 октомври
  • МОДУЛ 2 – “Застапување и лобирање” 09 и 10 октомви
  • МОДУЛ 3 – “Симулација за функционирање на Училишната заедница” 30 и 31 октомври

Преку трите модули учесниците можеа да научат: како учеството влијае врз младите и општеството; колку се младите вклучени во општествениот живот во Македонија и како функционираат училишните заедници во Македонија но дискутираа за процесите на носење на одлуки во учелиштето. Преку интерактивни предавања и дискусии се стекнаа со вештини за лобирање и застапување, преговарање, аргументирање и подготвување барање за на крајот одблизу да се запознаат со начинот на функционирање на УЗ и неговата поставеност во однос на другите засегати страни во училиштето.

Втората фаза се одвиваше од 13-16 ноември во хотел Срна – Маврово. Беше организиран завршниот настан во рамките на овој прв пилот проект-стратешко планирање на Училишната заедница.
Низ 4 дневни интензивни сесии кои опфатија индивидуална и групна работа, учениците креираа предлог модел за целокупното функционирање на Училишната заедница, кој опфати: дефинирана визија; дефинирана мисија; приоритети на делување; цели на делување; процедури за работа и акциски план.

Во третата фаза, учесниците остваруваат консултативни средби со сите засегнати страни, односно: директорката и помошник директорката на училиштето, наставничкиот совет и учениците на СУГС Никола Карев, за негово финализирање.
Се на се, овој проект за средношколците претставува едно огромно искуство од кое стекнаа и научија многу вештини и знаење кои ќе им користат како во нивната Училишна заедница, така и во понатамошниот живот.

Проектот имаше огромно влијание врз самите учесници. За тоа говорат и нивните изјави:

“Научивме дека понекогаш колку и да е тешко, ако сме доволно упорни и сложни, секоја наша замисла, цел , потреба , визија , мисија не е неостварлива , научивме дека препреките се дел од патот кон успехот , и дека токму тие ни ги покажуваат нашите недостатоци и посочуваат каде треба да се подобриме, за на самиот крај со насмевка на лицето слободно отфрлувајки ги сите наши стравови да кажеме дека сме успеале во она што силно сме го посакувале.”

“Преку одржаните модули, симулации, обуки, совети сфативме колкав потенцијал и енергија се крие во самите нас. Иако на моменти можеби беше исцрпувачки и напорно , стекнатото искуство и знаење е непроценливо.”

“Беше многу интересно, едукативно, стекнав огромно искуство и ми даде инспирација за да се приклучам и во други вакви настани. “

„Од визија и мисија до акциски план, многу продуктивно и корисно искуство како во рамките на училиштето, така и за секојдневните предизвици, проследено со одлична дружба, и напорна работа.“

“Преку пронаоѓање на вистинскиот пат, со правилни одлуки и соработка, применувајки го сето ова знаeње, ние ќе бидеме оние кои ќе бидат победници, ние ќе бидеме оние чие мислење ќе допре до ушите на училишните служби и пошироко, ние ќе бидеме оние кои директно ќе влијаат врз одлуките во училиштето кој ги чувствуваме на сопствена кожа, ние ќе бидеме оние кои ќе направат позитивни промени во училиштето и надвор од него. Бидејки ние можеме!”

Промоција на младинско учество – тренинг во Лесковац, Србија

leskovac-grupnaЖивееме во време кога барањето работа може да биде навистина непредвидлив и нефер процес. Младите луѓе се почесто, своите планови за вработување, ги насочуваат надвор од границите на нашата земја. Што не е во ред со нашиот систем? Бројни фактори влијаат на овој проблем. Дали завржувањето на високо образование е доволно за да се најде сериозна работа, или дали неформалното образование дава доволен удел во стекнувањето на потребните вештини и знаења за ефективност на одредена работна позиција? Доколку да, кои се тие вештини и како можам истите да ги искористам при потрагата за работа? Овие прашања се најчесто поставувани од младите во нашата земја, каде процентот на младинска невработува се зголеми на 54%

Многу тренинзи ја опфаќаат истава тема со цел да ја подобрат економската клима и да ја зголемат младинската вработеност. Еден од нив е и интернационалниот тренинг насловен „Промоција на младинско учество за финансиски загрозени млади“ на кој имаа можност да учествуваат Горан Стојаноски и Михајло Тошевски, како членови на Младите можат.

Тренингот беше организиран од НВО „Нардони парламент“ и поддржан од Советот на Европа и се одржа во Лесковац, Србија во периодот од 1 до 7 јуни 2012. Тренингот беше наменет за 30 млади од Србија, Македонија, Романија, Грција, Црна Гора, Босна и Бугарија, кои се соочуваат со социјална и економска исклученост поради невработеноста и финансиските потешкотии причинети од неповолната економска клима и недостатокот на работни места за младите. Дополнително, беа вклучени и учесници од Турција, Азербеџан и Италија.

Учесниците имаа можност детално да научат што е тим билдинг и планирање, нови методи на информално учење и групен менаџмент, како клучни компоненти за имплементирање на проект, а потоа имаа можност практично да го применат знаењето преку серија на вежби, како и интересни и креативни игри и задачи. Во вториот дел од тренингот, учесниците, поделени во тимови, опфатија теми од секојдневниот живот, кои ги засегаат младите на Балканот и работеа на креирање проект кој ќе се справи со овие предизвици на младите.

Десет различни земји, десет различни јазици и триесет млади на едно место. Бура на идеи изградени во една фузија. Си заминаа од тренингот со еден заклучок: Главното решение за младинската невработеност не е завршувањето на високо образование. Нашиот кариерен план треба да биде поддржан со големо работно искуство, со наш активен придонес во заедницата и со наше практично, формално и неформално надградување. Младите мораат да ги разберат вистинските вредности на младинското учество. Не смееме да бидеме жртви на нашиот систем за вработување, туку да го трансформираме во систем каде вработениот ја има главната улога и глас. Активни млади, одлучни да се вклучиме.. ја имаме таа енергија!

Играта продолжува понатаму..

Младите можат се приклучи на националната кампања организирана од Ассоцијацијата Greener и Македонската платформа против сиромаштија за собирање на користени играчки за деца кои се социјално загрозени.

На 19ти декември 2012 во организација на Младите можат се одржа отворен ден каде секој граѓанин можеше да ги донира своите играчки за оние на кои им се најмногу потребни.. децата.

Оваа иницијатива докажа дека младите се грижат за своите врсници кои донираа повеќе од 50 играчки за радоста на децата.

Исто така, имаше и многу пораки за Среќна Нова Година.

Тренинг – Сврти го тркалото на волонтирање и освој кариера

Сте почувствувале ли некогаш дека го давате најдоброто од себе да одите напред но сепак некој невидлив, супер тежок товар на вашиот грб не ви дава да се движите со посакувата брзина? Јас да, и верувам дека не сум единствената. Ја имав таа среќа да учествувам во едукативен тренинг, дел од Млади во акција програмата кој се одржа во Изола, Словенија, под име „Сврти го тркалото на волонтирање и освој кариера“. Морам да признаам дека насловот ме потсети на оние направи-сам книги како Алгебра за Dummies (не знам како да го преведам..) и првично не ја сфатив сериозно целата работа, но по неколку дена се освестив. Јас сум четвртта година средно и без разлика дали мене тоа ми се допаѓа или не реалноста ќе ми чукне на врата веднаш по завршувањето на тестовите, па можеби некој тренинг за градење на кариера добро би ми дошол. И решив да аплицирам. За моја среќа, организацијата од Македонија, Младите можат ме одбра мене заедно со една многу паметна и прекрасна девојка, Марија Филева која се погоди да е прва година факултет и да ги дели истите љубопитности со мене.

Групата се состоеше од 20 учесници и беше многу разновидна, имајќи учесници од целиот Балкан: Босна и Херцеговина, Хрватска, Србија, Словенија и секако Македонија. Покрај сите активности што ги имавме, една од нив беше да работиме во парови, да го држиме партнерот за половината и да не го пуштаме да стигне до целта, и обратно. Тоа беше тоа: сите имавме искуства што не’ држат во место но имаме и онакви што можеби држат други луѓе во место. Преку многуте работилници допревме и до темите Кариерно планирање и Советување каде научивме дека претходните искуства, особено оние што вклучуваат граѓански активизам и разни волонтерски активности се совршен извор за напредок во животот и ги зголемуваат шансите за вработување. Имавме и практични вежби каде навистина моравме да погледнеме длабоко во себе и да ги откриеме нашите внатрешни квалитети, слабости, верувања и начин на живот, да ги дефинираме истите во форма на competences (надлежности?) и објективно да согледаме што сакаме во нашите идни кариери.

Понатаму, имавме шанса да разговараме со претставник на одделот за Човекови Ресурси и двајца Heads of Departments (не знам како да го преведам..) од хотелот Life Class Hotels and Resorts, Порторож. Тие го споделија своето професионално искуство и како тие го искористиле искуството од вон школски активности во нивните успешни кариери. Софија Заклан, учесничка од Србија и јас, добивме шанса да бидеме интервјуирани за отворено работно место за рецепционерка. Добивме добар увид во тоа како да се носиме и презентираме на интервју за работа како и вредности, верувања кои ќе ни помогнат во имање успешно интервју.

Исто така, имавме шанса активно да учествуваме во проект, да се натпреваруваме во тимови за креирање на бизнис идеја која ќе му користи на живописниот град Изола. Посетивме многу младински клубови и организации во Изола и Љубљана да видиме како словенската младина фукционира и кои се активностите во кои тие најчесто се вклучуваат. Како шлаг на тортата ни дојде сесијата за Млади во акција програмата, каде научивме како функционира и кои се можностите кои ги нуди на младите ширум Европа и светот. Не’ инспирираше да го споделиме истото со нашите заедници и да инспирираме други млади луѓе да променат нешто во нивните локални заедници.

За крај, сакам да им се заблагодарам на организаторите што беа прекрасни домаќини и издржаа одлична, динамична група на млади луѓе (т.н. „црногорце са станице зоолошка“).

Сандра Костадинова

Петти Светски Младински Конгрес, Инстанбул

congress-istambul1400 млади луѓе од целиот свет се сретнаа во Инстанбул на Петтиот Светски Младински Конгрес во периодот од 31 јули до 13 август. Активисти, претприемачи, новинари, едукатори и артисти, од 114 различни националности се најдоа на едно место и беа инспирирани да преземат акција на прашања како што се сиромаштија, климатски промени, мир, демократија и човекови права.

Конгресот понуди разни работилници, округла маса активности, регионални средби, проекти и културни активности кои им пружија на учесниците повеќе од само нови вештини и знаења. Ги согледаа сите можности кои ги нуди Youth-led Development и отворија нови порти за креирање на подобра иднина за сите граѓани на планетата Земја.

Навистина е неверојатно да се видат стотици млади на едно место, сите работејќи колективно за општото добро, цело време водени од еден турски збор – IMECE! Imece се однесува на древната традиција за солидарност и заедничка акција во решавањето на проблемите на секојдневниот човек.

Младите можат, со својот претставник Ана Пискачева се горди што зедоа учество на ваков настан. Ветуваме дека ќе продолжиме со ширење на пораката што ја научивме и да се инспирираме самите и другите да продожат со адресирање на итните потреби на нашите заедници и светот.

Младинска размена „Вистинска приказна“

Во периодот од 22 до 30 август 2010 година, ЗГ Младите можат, Младинскиот Образовен Форум и невладина организација од Чешка ја организираа младинската размена „Вистинска приказна“, која се одржа во Струга, Македонија. Триесет млади на возраст од 14 до 25 години имаа можност да се запознаат подобро преку неформално образование.

Претставници на Младите можат беа Виктор Милошевски, како тим лидер и Викторија Крстевска, Стефан Христов, Александар Петрушовски и Сања Рајевска како членови. Оваа младинска размена која донесе група млади од Македонија и Чешка на едно место беше со цел културна размена за подобро разбирање на своите култури. Учесниците работеа на разни задачи во текот на денот а ноќта беше исполнета со забави и социјализацијата беше застапена во текот на целиот ден.

Оваа размена преку промоција на младинска мобилност цели кон активна социјализација на младите, користејќи ги алатките на неформалното образование, превземање на иницијатива за спроведување на идеја поврзана со креативно изразување со цел допринос за позитивен социјален развој.

Во склоп на оваа младинска размена, нашата организација вклучи ранлива група на млади (девојки кои доаѓаат од семејства со историја на семејно насилство). Сметаме дека е особено важно овие деца да добијат шанса преку разни методи да го пребродат тој дел од нивниот живот, да го согледаат својот капацитет, потенцијал и можности. Со оваа културна размена, допринесовме за промена на секојдневниот живот на децата жртви на семејно насилство, кои имаат потреба од активно асистирање во социјализацијата од таков вид. За таа цел нашиот и тимот на MWRC-Shelter Centre, ги разгледа и можностите за понатамошна соработка со цел вклучување на оваа млада ранлива популација во механизмите за самоиницијативност и позитивен персонален развој.

Искуството на еден учесник на младинскиот тренинг „Како правилно да се искористат новите технологии во промовирање на вашата НВО“ во Полска

Да имаш прилика да посетиш една прекрасна држава како Полска, а притоа да имаш можност да запознаеш луѓе од 13 други земји, вклучувајќи ги Бугарија, Грција, Литванија, Полска, Унгарија, Латвија, Шпанија, Белгија, Португалија, Хрватска, Италија, Романија и Словачка и да научиш како успешно да го пласираш твојот “продукт“ на маркетот за невладини организации е неповторливо. Како член на Извршниот одбор на една младинска организација ова беше искуство и пол за мене – си помислив „супер, нови луѓе = нови партнерства + пријателства“.

slika-3-500x238

Од 2ри до 10ти август 2014, во областа Swieradow-Zdroj, Полска се работеше на проектен менаџмент, NGOspeed dating, користење на аналитички алатки за твојот продукт, правилно користење на социјалните мрежи во промовирање на твојата организација, креирање на драфт проект за понатамошна соработка меѓу учесниците и нивните организации, откривање на маркетиншки трикови, и меѓу сето ова се и прошетка низ Вроцлав, спорт и рекреација и неколку интернационални вечери исполнети со уникатни јадења и пиење, традиционална музика, многу забава, смеа и дружба.

Навистина беше интересно да се види какви се организации има, за која цел биле креирани, на што работат, да се презентираат нивните практики кога станува збор за промоција, креативност во проекти и маркетинг, како одржуваат комуникација со другите организации, институции и најважно, со нивните членови и таргет група/и.

slika1-500x333За мене лично, една од најинтересните активности беше креирањето на вистинските проекти во група со членови на други организации. Уникатен беше начин на кој тоа беше изведено – најпрвин сите напишавме на што би сакале да работиме, која област нас не’ привлекува, потоа овие области беа групирани во 4 групи на пошироки области, а пак овие 4 групи на проектни идеи беа поделени меѓу 4 групи на учесници од 4-8 луѓе. Беше доста интересно што и покрај различните идеи со некои сличности, се склопи една заедничка идеја на која се работеше неколку дена, со помош на менторите и тренерите, за да дојдеме до целосен project proposal.

 

Покрај сета „работа“ од јутра до сутра што би се рекло, вечерите беа исполнети со забава, смеа, дружба меѓу учесниците особено на интернационалните вечери, каде што пробуваш белгиско чоколадо, романски слатки кои се произведуваат по оригиналниот рецепт и имаат ист лик како од Втората светска војна, хрватска домашна ракија чувана 14+ години, грчко ѕаѕики, слатко шпанско вино и многу други специјалитети.

 

Не сум долго време вклучена во невладиниот сектор, нема ни година дена, ама досега имав можност да посетам 3 тренинзи, обуки и младински размени надвор од Скопје и Македонија и можам да кажам дека чувството дека се забавуваш додека учиш и работиш е супер. Им препорачувам на сите млади да се пријавуваат на вакви настани зашто верувајте, секогаш излегува подобро одошто сте очекувале. Дури и да не е така, секогаш може нешто да се научи, и како нешто треба и како нешто не треба.

Младинска размена во Краиова, Романија

О10850737_10205057121769034_1727758583_n-500x281ваа есен, во периодот од 17ти до 29ти ноември, заедно со уште 6 други членови на Младите можат, учествував во младинска размена во рамки на Еразмус+ програмата во Краиова, Романија. Темата на оваа размена беше „мултикултурализам“ и во оние 12 дена поминати таму, вистински го почувствувавме значењето на тој поим. На тренингот имаше учесници од Шпанија, Романија, Турција, Албанија, Чешка и Македонија. Како што можете да забележите, имаше 6 различни земји со 6 различни култури и менталитети. Како и да е, клучно беше што сите бевме млади, ги познававме заедничките интереси на младите како добра забава и најважно, разбирање меѓу себе. Искрено, јас воопшто немав проблем да се прилагодам на сите тие различности а верувам дека и никој од останатите учесници не се соочи со ваков проблем.

 

Позитивно сум изненадена од дневните предавања, кои беа навистина интересни и едукативни. Понекогаш, работите што ги учевме во текот на денот, беа видливи навечер, на културните вечери. Една од применливите и приметени игри во пракса, беше „играта на улоги“. Се поделивме по групи, секоја група сочинета од учесници од различни земји и ни беше дозволена да говориме само на нашиот мајчин јазик. Звучи интересно, но исто така беше и тешко. Оваа „игра на улоги“ обично ја игравме за време на културните вечери, каде музиката беше гласна и беше овозможено да се разбереш со соговорникот само преку мимики и гестикулации.10360188_10152693664214191_10515687897523792_n-466x350

Оваа размена беше супер искуство за мене. Дефинитивно не застанувам тука и ќе аплицирам и на други, а сите оние кои досега не биле на ниедна младинска размена или тренинг, ги охрабрувам да го сторат тоа бидејќи не само што запознаваш нови луѓе, култури, не само што се забавуваш, туку и стануваш послободоумен и исполнуваш некои сопствени цели за личен развој.

Автор: Мери Бакалова, член на Младите можат

ЕВС ИСКУСТВОТО НА РОМСКИТЕ СТУДЕНТИ ВО ГЕРМАНИЈА

Игбал Алиова и Дениз Исмаили вејќе една година се наоѓаат во Германија извршувајќи си ја својата должност како ЕВС волонтери. Игбал е млада и амбициозна девојка која има дипломирано на катедрата „ Предоучилишно образование и воспитување “ на Универзитетот „ Гоце Делчев “ во Штип, додека Дениз своето високо образование го завршил дипломирајќи на Југоисточниот Европски Универзитет во Тетово, на институтот „ Јавна администрација “. 

И двајцата ромски студенти раскажуваат за нивната одлука и решителност да ја искористат ЕВС програмата за која велат дека  е преубава можност за секој млад човек. Едногласни се кога велат дека не му било сеедно дека ќе морат да се помират со фактот дека заминуваат во држава која што на некој начин и за двајцата е непозната територија. Носталгични се кога се споменува нивната држава Македонија и нивните родни места Штип и Тетово. Но, сепак велат дека амбициозноста ги натерало кон запознавање на непознатото.

Започнале со стандардната процедура при аплицирање која што треба да се проследи за да се стане ЕВС волонтер. Ја пронашле својата организација испраќач и организацијата примач. Игбал завршила во невладината организација „ Амаро Дром “ со седиште во Берлин. Додека. Дениз се стационирал во Дизелдорф како волонтер во невладинара организација „ Терно Дром “.

evs2Кога ги прашавме што е тоа што ги натерало на таквата одлука да заминат надвор од државата, Дениз вели дека пред се предизвикот. Смета дека ја направил вистинската одлука за подобра иднина и остварување на неговите цели за понатамошен живот. На почетокот се било ново и чудно за него – градот, луѓето, времето и јазикот. Волонтирал со деца кои што имале имигрантска позадина на возраст од 6 до 12 години во Младинскиот центар V24. Позитивната работа која што ја истакнува е тоа што при процесот на волонтирање, веќе имал работно искуство со деца како Ром медијатор во училиште во Тетово. На почетокот германскиот јазик бил потешкотијата при процесот на комуникација, но успеал да го усоврши според предвидената програма за изучување на странски јазик. Исто така, раскажува дека имал можност да покрене иницијатива која што резултирала со флеш – моб по повод 8 – ми Април меѓународниот ден на ромите, во Дизледорф.

Причината поради која младата и амбициозна девојка се решила на ваков чекор била потрагата по непознатото и подобра иднина. Вели дека многу млади луѓе не се свесни за ЕВС програмата, како и за можностите кои ги нуди. Пред се тоа што може да се искористи покрај здобивање со работни вештини, е можноста од патување кон земјите од соништата, широк дијапазон на култури, развивање на комуникациските вештини, изучување на странски јазици, скапоцени пријателства и незаборавни забави.Работата на Игбал како волонтерка се состоела од работа со деца од предшколска возраст. Пресреќна е што и се овозможило шанса се она што теоретски некогаш го стекнала, сега преку пракса да го примени. Истакнува дека ЕВС е искуство кое што секој млад треба да го посакува, и да знае дека тоа само еднаш се случува во животот.

evs22

Средствата се доволни за да се живее удобно – велат и двајцата волонтери. Научиле како е да се биде самостоен и независен, како да ги менаџираат финансиите, и да направат добра алокација на преостанатите ресурси.

Испраќаат порака до сите млади со надеж дека ќе ја најдат својата организација – примач, и ќе ја искористат ЕВС програмата. Се што треба да се направи велат младите волонтери, е да се биде амбициозен и склон кон непознатото кое што на крај ќе произведе капацитет и поуспешна иднина. Богата биографија и непроценливи искуства и пријатели.

Европскиот волонтерски сервис (European Voluntary Service) е програма за волонтирање финансирана од програмата „Млади во акција“ на Европската комисија. Оваа програма им нуди на младите од 18 до 30 години можност да волонтираат за некоја организација во странска земја, во временски период од три месеци до една година, работејќи на проекти од различни области – спорт, култура, младинска работа, социјална грижа, уметност, животна средина, локален развој итн. Програмата ги покрива сите трошоци за пат, за осигурување, за сместување и за сметки, за храна и за џепарлак на волонтерот.

Автор:Сунаи Сабриоски, студент на институтот по новинартсво на Правен факултет Јустинијан Први, трета година.