baklava

БАКЛАВА ДЕН

Една од стратешките цели на Младите можат е да промовира меѓукултурно разбирање и да го зајакне интеретничкиот дијалог кај младите во Македонија.

На 21 август Младите можат во соработка со Лука Лидершик го организираа Баклава ден под мотото “Пријателството е слатко” со цел да принесе кон подобар дијалог помеѓу различни етнички заедници.

baklava